ON-LINE webinář Rok 2021 se zákonem o DPH • zásadní změny na příkladech a grafech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno: pro všechny, kteří musí denně, ale i občas řešit problematiku DPH


Cíl : seznámení se zásadními změnami které již v zákoně o DPH úderem 1.ledna 2021 nastaly a které nás mohou ještě v létě, ale spíše na podzim roku 2021 potkat


Úvod • vysíláme z Mostaru – krátce co o něm víme? • na co se dnes zaměříme


Aktuální stav legislativy


Základní pojmy pro účely zákona o DPH • ve stávajícím znění s účinností od 1.1.2021 a ve znění pravděpodobně od 1.7. 2021 – řada nových pojmů – musíme jim rozumět

 • nové vymezení hmotného majetku ze zákona č. 609/2020 Sb.– tzv. „daňový balíček “ • dopady do DPH jiné, než do aplikace pro účely zákona o daních z příjmů


Osoba povinná k dani v různých situacích, pojem ekonomická činnost - co se za ním skrývá? • může i nepodnikatelský subjekt uskutečnit ekonomickou činnost ? • jaké jsou důsledky ?


Nájem nemovitých věcí od 1.1.2021 - důkladně § 56a ZDPH • vymezení pojmu „nájem nemovité věci“ – kde nalezneme definici?

 • jaký je rozdíl od ubytovací služby?

 • jak moc je důležitá definice nemovité věci pro správné daňové řešení nájmu?

 • omezení možnosti rozhodování plátce, pro zdanění nájmu nemovitých věcí s účinností od 1.1.2021 – příklady

 • je skutečně rozhodující zápis stavby do katastru nemovitostí?

 • jak nám pomohla Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věci od 1.1.2021

 • revize nájemních smluv s účinností od 1.1.2021, úprava odpočtu daně

 • komplexní příklad, dopady i do daně z příjmů

 • upozornění na zaúčtování vrácené částky daně podle § 78 ZDPH


Intrakomunitární obchody se zbožím – vybrané případy • dodání zboží plátcem pro osoby povinné k dani v rámci EU

 • dodání zboží pro osoby nepovinné k dani – dle stávajícího zákona a dle připravované novely zákona o DPH pro rok 2021 - tzv. „implementační zákon“ , vysvětlíme proč ho tak nazýváme, a proč se na novinky musíme včas připravit

 • místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8 od 1.7.2021)

 • místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku (§ 8a od 1. 7. 2021)

 • dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní ( § 13a od 1.7.2021) – vazba na rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa, vazba na řadu dalších ustanovení zákona o DPH pro ucelené pochopení velmi komplikované problematiky

 • problematika přemístění zboží v režimu skladu na základě „ Vysvětlivek Komise EU ke změnám DPH v EU • odpovědi na otázky, které v zákoně ani Informaci GFŘ nenajdete


Daňový řád - novela daňového řádu s účinností od 1.1.2021 přinesla změny i pro zákon o DPH • zálohy na nadměrný odpočet

 • sankce za pozdní úhradu daně - od kterého dne?

 • sankce za pozdní podání daňového přiznání - od kterého dne?


dotazy můžete pokládat přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!