Celní řízení - změny pro rok 2021

Celní řízení - změny pro rok 2021 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/videokurzy/celni-rizeni-zmeny-pro-rok-2021-127
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , e-learning
Cena bez DPH: 1 404 Kč https://www.integracentrum.cz/videokurzy/celni-rizeni-zmeny-pro-rok-2021-127
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Videokurz si klade za cíl shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1.5.2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2020 a na změny, které postupně nabývají účinnost v roce 2021.

Obsah videokurzu:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení 
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na výrobky u USA, apod.
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky 
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2021
  • připravované změny předpisu v oblasti zboží dvojího užití
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2021
 • Novely základní celní legislativy na úrovni EU
 • Novely národní legislativy – celní zákon, zákon o DPH
 • Změny postupů v souvislosti se zrušením osvobození od DPH u zásilek do 22 EUR (posun platnosti od 1.7.2021/původně od 1.1.2021)
 • Změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů pro prokázání výstupu zboží x změna příslušných ustanovení zákona o DPH /§66/, žádosti o zvláštní celní režimy, zjednodušené postupy a další
 • Trader Portál eAEO - žádost o AEO
 • Obchodní portál EU - žádosti o ZISZ
 • Vývoj v oblasti zavádění elektronických postupů v rámci přechodného období
 • Zajišťování celního dluhu
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • BREXIT - dopady do obchodování s UK a specifika obchodování se Severním Irskem
 • Původ zboží - nové preferenční dohody (Singapur, Vietnam atd.), systém REX a jeho vývoj
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577Kurz je zařazen v sekcích

Cla

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Cla
Název      Cena     
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
24.3.
2021
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
28.4.
2021
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
BREXIT a související změny v celní oblasti od 1.1.2021
INTEGRA CENTRUM     1 100 Kč s DPH
e-learning
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Celní řízení - změny pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

6 termínů