Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
28.4.
2021
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
30.4.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.4.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.5.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
6.5.
2021
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.5.
2021
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.5.
2021
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
11.5.
2021
Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
13.5.
2021
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
14.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.5.
2021
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
21.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 77 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
I. Právní úprava
II. Jméno
   - 1. Užívání jména
   - 2. Zápis jména dítěte do knihy narození
   - 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
   - 4. Prohlášení o užívání druhého jména
   - 5. Užívání otčestva (jména po otci)
   - 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména
   - 7. Uvedení jména na matričním dokladu
   - 8. Jméno osvojeného dítěte
   - 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
   - 10. Doklady připojené k prohlášení
III. Příjmení
   - 1. Užívání příjmení
   - 2. Rodné příjmení
   - 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození
   - 4. Příjmení po uzavření manželství
   - 5. Užívání příjmení žen
   - 6. Užívání více příjmení
   - 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
   - 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin
   - 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
   - 10. Příjmení po rozvodu manželství
   - 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě
   - 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO EU
   - 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách
IV. Změna jména a příjmení
   - 1. Změna jména
   - 2. Změna příjmení
   - 3. Změna jména a příjmení - cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
   - 4. Změna příjmení za trvání manželství
   - 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
   - 6. Příslušnost matričního úřadu
   - 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
   - 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
   - 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
V. Správní poplatky
VI. Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení a zápisy prohlášení do matričních knih
VII. Uznávání cizozemských rozhodnutí ve věci změny příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
VIII. Závěr

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.