Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.4.
2021
Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
25.5.
2021
Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
25.5.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
10.6.
2021

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
Informace o projednávání nového stavebního zákona v Poslanecké sněmovně a jeho změny oproti vládnímu návrhu
• Změny v zákoně č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon).
• Stavební zákon

   - Obecné informace
   -
• závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území
   -
• majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
   -
• účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
   - Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
   -
• záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
   -
• druhy územních rozhodnutí
   -
• územní řízení
   -
• územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
   -
• společné územní a stavební řízení
   -
• zjednodušené územní řízení
   -
• veřejnoprávní smlouva
   -
• územní souhlas
   -
• společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků