ON-LINE webinář Příprava na budoucí povolání • pracovní doba • dovolená

ON-LINE webinář Příprava na budoucí povolání • pracovní doba • dovolená Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/on-line-webinar-priprava-na-budouci-povolani-o-pracovni-doba-o-dovolena/pS60.19242/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.04.2021   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/on-line-webinar-priprava-na-budouci-povolani-o-pracovni-doba-o-dovolena/pS60.19242/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KLÍMOVÁ Růžena Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty


Program semináře:


Příprava na budoucí povolání • studium na středních školách, učilištích

 • studium na vyšších středních školách

 • studium v jazykových kurzech po první maturitě

 • studium na vysokých školách

 • bakalářský stupeň

 • magisterský stupeň

 • doktorandské studium

 • posuzování přípravy na budoucí povolání z pohledu daní

 • posuzování přípravy na budoucí povolání z hlediska zdravotního pojištění

 • výjimka u zdr. pojištění - doktorandské studium prezenční forma do 28 let bez jakéhokoliv příjmu = pojištěnec státu

 • doba přípravy na budoucí povolání v souvislosti s důchodovým pojištěním

 • příprava na budoucí povolání ve vazbě na srážky ze mzdy (nezabavitelná částka na vyživovanou osobu)

 • prokazování přípravy na budoucí povolání

 • potvrzení o studiu- náležitosti potvrzení


Pracovní doba podle zákoníku práce a harmonogram směn • délka směny

 • přestávka na oddech

 • bezpečnostní přestávka

 • přestávky mezi směnami

 • nepřetržitý odpočinek v týdnu

 • rozvrhování pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné

 • vyrovnávací období

 • harmonogram směn a plánované směny

 • mimořádná směna - práce přesčas

 • stravovací paušál a směna

 • mimořádná směna a mimořádné cestovní výdaje – náhrada cestovních výdajů


Dovolená v hodinách • překážky v práci na straně zaměstnance posuzované jako doba odpracovaná • MD, DPN z titulu PÚ a nemoci z povolání, atd.

 • překážky z důvodu obecného zájmu

 • překážky na straně zaměstnavatele

 • kumulativní započitatelné překážky v práci • DPN, karanténa, RD, sick days, pracovní volno bez náhrady příjmu na žádost zaměstnance

 • doplňková výstupní sestava a její vhodný obsah

 • souvislost harmonogramů směn a nároku na dovolenou v hodinách

 • čerpání dovolené ve vztahu k délce směny, půl-směny, zůstatek dovolené – až 0,25 hodiny

 • plány dovolených

 • žádanka o dovolenou

 • další skutečnosti související s dovolenou v hodinách – přečerpaná dovolená a její řešení


dotazy můžete pokládat přes chat

Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
JAK ZÍSKAT A UDRŽET MLADÉ ZAMĚSTNANCE ve výrobě a průmyslu
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
8.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ZÍSKAT A UDRŽET MLADÉ ZAMĚSTNANCE ve výrobě a průmyslu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
8.3.
2021
Online seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR ve světle přijatých a dále připravovaných změn
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
9.3.
2021
ON-LINE webinář Aktuální úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu
ANAG     1 810 Kč 
9.3.
2021
ON-LINE webinář Nová úprava dovolené účinná od 1.1.2021
ANAG     1 810 Kč 
10.3.
2021
NOVĚ PERSONALISTOU aneb jak rozmotat klubko personálních činností
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
11.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVĚ PERSONALISTOU aneb jak rozmotat klubko personálních činností
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
11.3.
2021
ON-LINE webinář Výpočty ve mzdové účtárně 2021 • řešení praktických případů
ANAG     1 810 Kč 
12.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
13.3.
1.5.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
13.3.
15.5.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   11 990 Kč 
13.3.
15.5.
2021
ON-LINE webinář Personalistika bez papírů aneb elektronizace pracovněprávních dokumentů
ANAG     1 727 Kč 
15.3.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
16.3.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
16.3.
2021
ON-LINE KURZ: Pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe 2021
VOX   u vašeho počítače   1 950 Kč 
17.3.
2021
ON-LINE webinář Průměrný výdělek • archivace dat ve mzdové účtárně
ANAG     1 810 Kč 
17.3.
2021
ON-LINE webinář Vše o dovolené 2021 • první zkušenosti z nové praxe • NOVÝ příspěvek ke karanténě od 1. 3. 2021
ANAG     1 727 Kč 
17.3.
2021
Pracovněprávní předpisy v roce 2021 (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
17.3.
2021
Zákoník práce 2021 – zhodnocení dopadů novelizace
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
18.3.
2021
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 307 termínů