Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.5.
2021
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
13.5.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
15.5.
31.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   10 990 Kč 
15.5.
31.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
15.5.
31.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   9 990 Kč 
15.5.
17.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
15.5.
17.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
15.5.
17.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
18.5.
6.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
18.5.
15.7.
2021
Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
19.5.
2021
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
19.5.
2021
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.5.
2021
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.5.
2021
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.5.
2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
20.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
20.5.
2021
Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.5.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 29 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
22.5.
7.8.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 227 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Tento třetí den třídenního semináře (první den 9. dubna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně, druhý den 23. dubna pokračuje změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

Akciová společnost
• stanovy, včetně účinnosti jejich změn
• důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře
• zaknihované a listinné akcie
• omezení převoditelnosti akcií
• druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku
• rozhodný den
• právo na doprovod na zasedání valné hromady, na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
• akcionářská žaloba
• vytěsnění (squeeze out)
• valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení významného majetku s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
• posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
• postavení představenstva a dozorčí rady
• povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
• vysílací právo
• monistický systém
• zákaz konkurence
• změny výše základního kapitálu