Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně -ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.4.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Tento první den třídenního semináře (druhý den 16. dubna pokračuje změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným a třetí den 23. dubna změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

Obchodní korporace obecně:
• obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)
• vkladová (doplatková) povinnost a její osud při převodu podílu
• dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům / akcionářům a osobám blízkým)
• vypořádací podíl (obecně)
• postavení členů volených orgánů – právnická osoba coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové důsledky porušení péče při přispění k úpadku obchodní korporace
• podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (její náležitosti a přezkum)
• zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace
• přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku