Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2021 – prakticky

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2021 – prakticky 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-zamestnavani-cizincu-v-cr-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-v-praxi-1-pol-roku-2021-prakticky-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.05.2021   
Popis termínu: 10. 5. 2021; 9:00–17:00
Cena bez DPH: 2 990 Kč https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-zamestnavani-cizincu-v-cr-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-v-praxi-1-pol-roku-2021-prakticky-0001.htm
Popis ceny: kód: 2102850 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 210285A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210285B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210285C - 10 166 Kč + DP
Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská , Tomáš Novotný , PhDr. Mgr. Adam Ander
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Magdaléna Vyškovská daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění, styčného místa ČR pro oblast zdravotního pojištění, která pro české zdravotní pojišťovny zajišťuje mezinárodní přeúčtování nákladů na zdravotní péči a metodicky upravuje řešení zdravotního pojištění s mezinárodním prvkem; zástupce České republiky v Účetní komisi a Smírčím výboru pro vypořádání pohledávek
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

9:00–10:15 • Úvod do problematiky – rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují • Mgr. Magdaléna Vyškovská • základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují, • základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců z hlediska pracovního a cizineckého práva a nejdůležitější sankce za jejich nesplnění. 10:30–12:15 • Sociální zabezpečení – výklad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv, nemocenské pojištění cizinců • Tomáš Novotný • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, • dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení, • některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení, • dopad pandemie COVID-19 na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení zejména při práci z domova ze zahraničí, • související povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, • dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění. 13:00–14:30 • Zdravotní pojištění • PhDr. Mgr. Adam Ander • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU, • legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU, • rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění), • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK, • nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků, • nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě, • rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek), • plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011), • zdravotní péče po Brexitu po 1. 1. 2021, • bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),typy průkazů zdravotního pojištění. 14:45–17:00 • Daňová problematika • Mgr. Magdaléna Vyškovská • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly), • zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR, • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, • výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců, • zrušení superhrubé mzdy – povinné pojistné podle českých a zahraničních předpisů a dopady do základu daně po novelizaci 2021, • rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení, • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele, • zálohy na daň, kdy ano a kdy ne, • právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (novelizovaná směrnice 96/71/ES a její transpozice do právních řádů členských států EU, EHP a CH, nové zásadní povinnosti českých zaměstnavatelů, limity pro vyslání podle směrnice, minimální pracovněprávní podmínky včetně odměny podle zahraničních předpisů, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění), • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění, • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání, • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání, • zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců), • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců před a po novelizaci zákona o daních z příjmů, • případové studie vysílání. Dotazy a diskuze.




Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
2.3.
2021
Vliv dodacích doložek na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
2.3.
2021
Zákon o dani z hazardních her (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
2.3.
2021
ON-LINE KURZ: Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství
VOX   u vašeho počítače   1 950 Kč 
3.3.
2021
Zákon o dani silniční (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
3.3.
2021
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
3.3.
2021
Náklady a výnosy v roce 2021 – účetní a daňový pohled (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
4.3.
2021
ON-LINE webinář Novinky v daních a účetnictví pro rok 2021 • aktuálně
ANAG     1 645 Kč 
4.3.
2021
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   4 790 Kč 
4.3.
5.3.
2021
Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020 – pravidla + příklady + případová studie (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
4.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
4.3.
2021
Zákon o dani z nemovitých věcí (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
4.3.
2021
Daň z příjmů fyzických osob 2021 a daňové přiznání za rok 2020 (on-line seminář)
VOX   Praha   2 490 Kč 
5.3.
2021
ON-LINE webinář Aktuality z účetnictví a daní příspěvkových organizací v roce 2021
ANAG     1 727 Kč 
5.3.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
5.3.
2021
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   13 990 Kč 
6.3.
8.5.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
6.3.
24.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Staré Město   8 990 Kč 
6.3.
24.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
6.3.
24.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
6.3.
24.4.
2021
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 648 termínů