On-line seminář: Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování podkladů pro daňové přiznání – pro začínající a mírně pokročilé

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (on-line)
VOX   Praha   3 980 Kč 
12.4.
13.4.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

• příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti, • povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů, • účetní a daňové odpisy, • opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty, • rezervy účetní a daňové, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • dohadné položky, • náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové), • kursové rozdíly, • zaúčtování daně (splatné i odložené, výpočet odložené daně), • sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy, • schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou, • české účetní standardy týkající se účetní závěrky, • Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky, • účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů (např. zpětné uplatnění daňové ztráty, kompenzační bonusy, program Antivirus a další), • informace o nejdůležitějších změnách v účetnictví a dani z příjmů od 1. 1. 2021 – stravenkový paušál, posun v termínu podání přiznání k dani z příjmů a další).