Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.11.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.11.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
BOVA     4 980 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
4.11.
2021
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.11.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
4.11.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
4.11.
2021
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
4.11.
2021
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
4.11.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
5.11.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
5.11.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
8.11.
2021
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
9.11.
2021
Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
9.11.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 85 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
Úvod do smluvního práva
   - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
Zákon o registru smluv a jeho novely
   - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
   - původní návrh, sněmovní tisk 740
   - schválený návrh, sněmovní tisk 42
   - novela č. 249/2017 Sb.
   - novela č. 177/2019 Sb.
   - Metodika Ministerstva vnitra a její aktualizace z podzimu 2020
Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
   - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
   - územní samosprávné celky
   - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
   - další subjekty
Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
   - ochrana obchodního tajemství
   - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
   - ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
   - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
Uveřejňování smluv
   - registr smluv
   - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
   - rámcové a prováděcí smlouvy
   - změny závazků a změn smluv
   - společná a přechodná ustanovení
   - vztah k jiným zákonům
Následky ne/uveřejnění
   - neúčinnost smluv
   - neplatnost smluv
   - následky a náprava neuveřejněných smluv
   - dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
   - náhrada škody a bezdůvodného obohacení
Dotazy a diskuse

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.