Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE

Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6153
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 057 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6153
Cena s DPH: 2 490 Kč
Lektor: Mgr. František Korbel Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. František Korbel Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do smluvního práva
   - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
Zákon o registru smluv a jeho novely
   - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
   - původní návrh, sněmovní tisk 740
   - schválený návrh, sněmovní tisk 42
   - pozměňovací návrhy
   - novela, sněmovní tisk 699
   - novela č. 249/2017 Sb.
   - novela č. 177/2019 Sb.
   - Metodika Ministerstva vnitra a její aktualizace z podzimu 2020
Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
   - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
   - územní samosprávné celky
   - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
   - další subjekty
Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
   - ochrana obchodního tajemství
   - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
   - ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
   - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
Uveřejňování smluv
   - registr smluv
   - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
   - rámcové a prováděcí smlouvy
   - změny závazků a změn smluv
   - společná a přechodná ustanovení
   - vztah k jiným zákonům
Následky ne/uveřejnění
   - neúčinnost smluv
   - neplatnost smluv
   - následky a náprava neuveřejněných smluv
   - dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
   - náhrada škody a bezdůvodného obohacení
Dotazy a diskuse

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.6.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
19.8.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.9.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
7.9.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2021
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.9.
2021
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
14.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.9.
2021
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
17.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
20.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
21.9.
2021
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 107 termínů