Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE

Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6153
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6153
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: Mgr. František Korbel Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. František Korbel Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do smluvního práva
   - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
Zákon o registru smluv a jeho novely
   - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
   - původní návrh, sněmovní tisk 740
   - schválený návrh, sněmovní tisk 42
   - pozměňovací návrhy
   - novela, sněmovní tisk 699
   - novela č. 249/2017 Sb.
   - novela č. 177/2019 Sb.
   - Metodika Ministerstva vnitra a její aktualizace z podzimu 2020
Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
   - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
   - územní samosprávné celky
   - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
   - další subjekty
Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
   - ochrana obchodního tajemství
   - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
   - ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
   - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
Uveřejňování smluv
   - registr smluv
   - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
   - rámcové a prováděcí smlouvy
   - změny závazků a změn smluv
   - společná a přechodná ustanovení
   - vztah k jiným zákonům
Následky ne/uveřejnění
   - neúčinnost smluv
   - neplatnost smluv
   - následky a náprava neuveřejněných smluv
   - dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
   - náhrada škody a bezdůvodného obohacení
Dotazy a diskuse

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.3.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.3.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.3.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
12.3.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.3.
2021
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.3.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
BOVA     zdarma
22.3.
2021
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
23.3.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
25.3.
2021
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
25.3.
2021
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
26.3.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
8.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.4.
2021
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
BOVA     2 690 Kč s DPH
14.4.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 82 termínů