Zákon o svobodném přístupu k informacím od A do Z pro začínající úředníky

Zákon o svobodném přístupu k informacím od A do Z pro začínající úředníky INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-od-a-do-z-pro-zacinajici-uredniky-1676
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.11.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 100 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-od-a-do-z-pro-zacinajici-uredniky-1676
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Mgr. František Malý
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je rozšíření a prohloubení teoretických znalosti právní úpravy práva na informace a praktických poznatků nutných ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dalších souvisejících zákonů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se přímo i nepřímo podílejí na poskytování informací veřejnosti.

Program semináře:

 • Ústavní základy práva na informace
  • ústavní a mezinárodněprávními základy práva na informace, zásadní rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na informace; základní orientace v relevantních právních předpisech; střet ústavního práva na informace s ostatními ústavně garantovanými právy (právo na ochranu osobnosti a osobních údajů a jiné)
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; pojem informace podléhající informační povinnosti; nová a neexistující informace a tzv. vytváření nových informací; okruh subjektů povinných poskytovat informace; způsoby poskytování informací; povinné a dobrovolné zveřejňování informací; otevřená data; vyřizování individuálních žádostí o informace, a to jak z hlediska procesního (určení, kdy jde o žádost podle informačního zákona, způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, posouzení a vyřízení žádosti, počítání a prodlužování lhůt apod.); tak hmotněprávního, tj. z hlediska důvodů pro neposkytnutí informace (zejména z hlediska ochrany osobních údajů, obchodního tajemství a „důvěrnosti“ výkonu veřejné správy); přezkoumávání postupů povinných subjektů jejich nadřízenými orgány na základě podaných stížností a odvolání (včetně možnosti autoremedury);  možnosti ochrany žadatelů o informace, včetně soudní ochrany, proti postupům povinných subjektů; možnosti ochrany povinných subjektů proti zneužívání práva na informace (šikanózní a obstrukční žádosti); úhrada nákladů za poskytnutí informace (včetně tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledání informací); vztahy informačního zákona a správního řádu (poskytování informací ze správních spisů).
 • Poskytování informací podle zvláštních právních předpisů
  • základní pravidla poskytování informací podle zákonů o územních samosprávných celcích
 • Připravované legislativní změny a aktuální vývoj judikatury
  • probíhající a připravované změny; aktuální judikatura a její očekávaný vývojVšechny termíny konání kurzu

 • 21.10.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 02.11.2021 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
19.10.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
19.10.
2021
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
19.10.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
19.10.
2021
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
19.10.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
19.10.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
19.10.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
19.10.
2021
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
19.10.
2021
Rušení trvalého pobytu od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
19.10.
2021
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2021
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
19.10.
2021
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
20.10.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
21.10.
2021
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
21.10.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
21.10.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč 
21.10.
2021
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
21.10.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
21.10.
2021
Zákon o svobodném přístupu k informacím od A do Z pro začínající úředníky
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
21.10.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
21.10.
2021
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 139 termínů