ON-LINE webinář Novela zákoníku práce • zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva


Cíl: v roce 2020 byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů s řadou významných věcných změn účinných jednak od 30.7.2020 a také od 1.1.2021. Zákon byl vyhlášen pod č. 285/2020 Sb. a zavádí řadu novinek, z nichž k nejzásadnějším patří nová koncepce dovolené, změny v náhradách majetkové a nemajetkové újmy v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, zavedení sdíleného pracovního místa a změny související s doručováním písemností, přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a dalšími instituty pracovního práva. Podstatná část semináře bude zaměřena na novou koncepci dovolené od 1.1.2021, především podmínek vzniku práva na dovolenou, stanovení její délky v jednoduchých a srozumitelných příkladech a její čerpání včetně vlivu překážek v práci na dovolenou.


Program semináře:  • možnost vytváření sdílených pracovních míst od 1.1.2021

  • koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách s příklady) od 1.1.2021

  • rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby

  • rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec.zájmu) včetně metodiky refundace náhrady mzdy/platu stanovené ČSSZ od 1.1.2021

  • změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy od 1.1.2021

  • změny poinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb

  • změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání

  • změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem

  • další důležité dílčí změny věcné i legislativně technické

  • dotazy můžete posílat přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!