ON-LINE webinář Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech

ON-LINE webinář Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/on-line-webinar-inventarizace-o-nastroj-prukaznosti-ucetnictvi-v-ukazkach-a-prikladech/pS20.19238/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.02.2021   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 1 727 Kč https://www.anag.cz/on-line-webinar-inventarizace-o-nastroj-prukaznosti-ucetnictvi-v-ukazkach-a-prikladech/pS20.19238/
Popis ceny: 2090.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: SVOBODOVÁ Jaroslava

Popis kurzu

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek


Program semináře:


ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků  • požadavky na průkaznost účetnictví

  • oceňování majetku a závazků – příklady způsobů oceňování

  • inventarizace majetku a závazků – předmět inventarizace, ukázky inventurních soupisů


ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků  • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)

  • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce


ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na pojmy (např. prvotná inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura, inventarizační činnosti, plán inventur, inventarizační položka a její části), konkrétní příklady a ukázky a nejčastější nejasnosti  • příprava inventarizace, inventarizační komise a ústřední inventarizační komise, plán inventur, provedení fyzické inventury, provedení dokladové inventury, inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

  • vnitřní směrnice o inventarizaci

  • inventarizační písemnosti - inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti - příklady inventurních soupisů, příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, příloha zjednodušeného inventurního soupisu, seznam a popis inventarizačních identifikátorů

  • inventarizace vybraného majetku

  • výsledky inventarizace, inventurní závěr, inventarizační zpráva, zúčtovatelný rozdíl


postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2021


dotazy můžete pokládat přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
VOX   Praha   5 190 Kč 
26.1.
27.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2020/2021
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
26.1.
2021
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   2 890 Kč 
26.1.
2021
ON-LINE webinář Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021
ANAG     1 562 Kč 
26.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
27.1.
2021
On-line seminář: Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2021
VOX   u vašeho počítače   2 890 Kč 
27.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
28.1.
2021
ON-LINE webinář Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v kontextu dramatických změn v DPH v roce 2021
ANAG     1 562 Kč 
28.1.
2021
On-line seminář: Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy
VOX   Praha   2 490 Kč 
28.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZMĚNY 2020/2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
29.1.
2021
ON-LINE webinář Uplatňování DPH v roce 2021 • přehled změn
ANAG     1 562 Kč 
29.1.
2021
On-line seminář: Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování podkladů pro daňové přiznání – pro začínající a mírně pokročilé
VOX   Praha   2 390 Kč 
29.1.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
1.2.
2021
On-line seminář: Základy DPH pro vaši praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
1.2.
2021
On-line seminář: Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7
VOX   Praha   6 590 Kč 
1.2.
3.2.
2021
On-line seminář: Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2020, změny ve mzdách a pojistném od roku 2021
VOX   Praha   2 690 Kč 
1.2.
2021
On-line seminář: Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice
VOX   Praha   5 180 Kč 
2.2.
3.2.
2021
  Stránka 1 z 21   Další
20 z 418 termínů