ON-LINE webinář Uplatňování DPH v roce 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty


Cíl: výklad bude zaměřen na aktuální problémy při uplatňování DPH po 1. 1. 2021, a to po novelizacích zákona provedených v roce 2020 a změnách od 1. 1. 2021. Účastníci semináře budou seznámeni také se změnami plánovanými od 1. 7. 2021 a budou informováni také o aktuálních metodických informacích a výkladech GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH.


Program semináře: • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

 • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021

 • místo plnění při dodání zboží a při pořízení zboží z jiného členského státu

 • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1.7. 2021

 • praktické postupy při dodání zboží v řetězci

 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock)

 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1.7. 2021

 • sazby daně se zaměřením na praktické dopady změn od 1. 5. 2020 a 1. 7. 2020

 • osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí a změny od 1. 1. 2021

 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1.7. 2021

 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) od 1.7. 2021

 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží po změnách v roce 2020

 • správa daně v tuzemsku a změny od 1.1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu

 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021

 • dotazy můžete posílat přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!