ON-LINE KURZ: Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství

ON-LINE KURZ: Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/on-line-vzdelavani/kurz-kopie-zhodnoceni-praktickych-dopadu-v-roce-2016-a-novelizace-pracovnepravnich-predpisu-v-roce-2017-on-line-kurz-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.03.2021   
Popis termínu: 3. 3. 2021; 10:00–14:00
Cena bez DPH: 1 950 Kč https://www.vox.cz/on-line-vzdelavani/kurz-kopie-zhodnoceni-praktickych-dopadu-v-roce-2016-a-novelizace-pracovnepravnich-predpisu-v-roce-2017-on-line-kurz-0001.htm
Popis ceny: kód: 2040410 - 1 950 Kč + DPH Základní cena
Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Více informací o kurzu
Lektor - profil: auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...

Popis kurzu

• Legislativní rámec 2020, výhled na rok 2021. • Právní rámec podnikání - družstvo, FO, s.r.o., a.s. • Specifika v rostlinné a živočišné výrobě, kalkulace VN. • Specifika ostatní lesy, vodní plochy. • HIM a NI specifika účtování a odepisování. • Účtování zvířat, základní stádo. • Pěstitelské celky trvalých porostů. • Dotace a jejich účtování, podpory z EU, dotace a DPH, časové rozlišení. • Škody a jejich pojištění, škody a DPH. • Účtování zásob, normy přirozených úbytku, příchovky. • Oceňování ve vlastních nákladech, kalkulace. • Rezervy - možnost optimalizace ZD. • Účetní závěrka zemědělského podniku. • Inventarizace majetku. • Audit zemědělského podniku. • Zemědělci FO paušály, příležitostná činnost, členění příjmu na více období. • Převod FO na PO, daňová optimalizace. • Zemědělci a EET. • Dotazy, příklady z praxe. • Případové studie zemědělských podniků.
Kurz je zařazen v sekcích

Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
ON-LINE webinář Zákon o nemocenském pojištění • pojistné na sociální zabezpečení v roce 2021
ANAG     1 727 Kč 
18.1.
2021
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2021, aneb co je třeba znát v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
18.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
18.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2020
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
18.1.
2021
ON-LINE webinář Exekuce srážkami ze mzdy po aktuálních novelách
ANAG     1 562 Kč 
19.1.
2021
ON-LINE webinář Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2021
ANAG     1 810 Kč 
19.1.
2021
Zákoník práce v roce 2021 po velké novelizaci
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
19.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
19.1.
2021
Legislativní aktuality roku 2021 ve mzdové účtárně
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.1.
2021
ON-LINE webinář Platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021
ANAG     1 727 Kč 
20.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2020
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
20.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
20.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
20.1.
2021
Cestovní náhrady 2021
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
21.1.
2021
On-line seminář: Pracovněprávní předpisy v roce 2021
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
21.1.
2021
ON-LINE webinář Zdravotní pojištění v roce 2021 • změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize
ANAG     1 562 Kč 
21.1.
2021
Roční zúčtování mezd za rok 2020, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2020
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
21.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2021 - podrobný výklad
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
21.1.
2021
ON-LINE webinář Dovolená v podmínkách roku 2021 • připravme se na rozsáhlé změny
ANAG     1 562 Kč 
22.1.
2021
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 373 termínů