ON-LINE KURZ: Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   3 190 Kč 
5.5.
2021
Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
17.5.
2021
Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (on-line seminář)
VOX   Praha   8 990 Kč 
24.5.
28.5.
2021

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

• Legislativní rámec 2020, výhled na rok 2021, • právní rámec podnikání - družstvo, FO, s.r.o., a.s., • specifika v rostlinné a živočišné výrobě, kalkulace VN., • specifika ostatní lesy, vodní plochy, • HIM a NI specifika účtování a odepisování, • účtování zvířat, základní stádo, • pěstitelské celky trvalých porostů, • dotace a jejich účtování, podpory z EU, dotace a DPH, časové rozlišení, • škody a jejich pojištění, škody a DPH, • účtování zásob, normy přirozených úbytku, příchovky, • úceňování ve vlastních nákladech, kalkulace, • rezervy - možnost optimalizace ZD, • účetní závěrka zemědělského podniku, • iinventarizace majetku, • audit zemědělského podniku, • zemědělci FO paušály, příležitostná činnost, členění příjmu na více období, • převod FO na PO, daňová optimalizace, • zemědělci a EET, • dotazy, příklady z praxe, • případové studie zemědělských podniků.