ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář UMĚNÍ PRODAT SÁM SEBE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Komunikační dovednosti , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář EFEKTIVNÍ FORMY KOMUNIKACE, přesvědčování (argumentace) a vliv řeči těla - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
9.8.
10.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
12.8.
13.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ROZHODOVÁNÍ - proč chytří lidé dělají mylná rozhodnutí
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
16.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ARGUMENTACE - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ při vyjednávání
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
20.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MYŠLENKOVÉ MAPY A VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ aneb efektivní práce s informacemi v manažerské praxi
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
23.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář 4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
25.8.
26.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
1.9.
2.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
6.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
7.9.
8.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ LIDÍ - JAK DOSAHOVAT CÍLŮ pomocí emoční inteligence a efektivní práce s potenciálem podřízených - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
7.9.
8.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
13.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ ONLINE
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
21.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
29.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY aneb David a Goliáš
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
30.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
1.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ DOVEDNOSTI pro nákupčí - 2denní pro nákupčí - 4denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
4.10.
5.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TIME MANAGEMENT - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní aneb efektivní práce s informacemi v manažerské praxi
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
4.10.
5.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář SPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO vyjednávání se zákazníky
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
6.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
12.10.
13.10.
2021
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 45 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

„Pokud se těšíte dobré pověsti, druzí k Vám budou směřovat více zdrojů.
Budou Vás vyhledávat, aby s Vámi uzavřeli přátelství a spojenectví. Budou s Vámi ochotněji a účinněji spolupracovat.“ - Decher KELTNER, Paradox moci

Cíl: Abychom dokázali dobře „prodat“ své dovednosti a znalosti, potřebujeme vědět, co nám jde dobře a v čem jsme jedineční. Cílem je osvojit si postupy a techniky, jak být pro sebe, své kolegy a zaměstnavatele „dobrou značkou“, nepostradatelným.
* Uvědomíte si význam budování „dobré pověsti“ v kariéře (personal brand)
* Dozvíte se, jak umět sám sebe ocenit a nebrat své úspěchy jako samozřejmost
* Pomocí cvičení a manažerských her si vytvoříte seznam svých privilegií, talentů, schopností, o které se můžete opírat a díky kterým „přitahujete“ druhé
* Zjistíte, jak se oprostit od uznání a vyžadování jen pozitivní zpětné vazby
* Uvědomíte si, proč si vážit kritiky a nenechat se jí zraňovat
* Připravíte si „výtahovou řeč“ (trénink sebeprezentace)

Obsah:
* Co tvoří „dobré jméno“: od hlasu a slova po talenty, až k (ne)úspěchu
* Zdroje osobní síly („osobní rank” tj. soubor privilegií, kterými disponuji)
* Dobrá vs. Skvělá práce: Kde jste teď?
* Rozpoznávání talentů, schopností (ty, které mám už k dispozici – a možná o tom ani nevím a ty, které mám, ale nepracuji s nimi – „spící", jak je poznat a jak s nimi pracovat)
* Síla zkušenosti (cvičení „vrcholné okamžiky“)
* Hrdost a sebeprezentace – jak o sobě mluvit (o svých lidech, pokud jsem manažer, a o své práci), síla slova a osobního zaujetí (emoce): co říkat a proč + tvorba „výtahové řeči”
* Zabijáci talentů v nás: stud, sebekritika, soudy a očekávání jako „dobrý spojenec a zlý pán"
* Situace z praxe účastníků
* Plán akčních kroků „Rozvíjím mé osobní znaky“ (mapa)

Metody výuky: Pracovní týmová dílna tj. workshop: interaktivní teoretické bloky, účastníci budou pracovat pod vedením lektorky ve skupinách, dvojicích, budou nacházet a sdílet své dobré zkušenosti „co funguje“ a „jak to konkrétně dělám“, budou si hned zkoušet jednotlivé principy, metody, postupy na své reálné situaci. Dostatek prostoru bude věnován jejich otázkám a praktickým situacím, do kterých se dostávají.