ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/tvorba-rozpoctu-a-kalkulaci-2denni-O082-20211-2021-05-11
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  11.05. - 12.05.2021   
Popis termínu: 9 - 17 h.
Cena bez DPH: 10 600 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/tvorba-rozpoctu-a-kalkulaci-2denni-O082-20211-2021-05-11
Cena s DPH: 12 826 Kč
Popis ceny: 10 600 Kč (s DPH 12 826 Kč) v ceně studijní materiály
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti.

Cíl: Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací co možná nejsrozumitelnějším způsobem, přinést vhled do finančních informací o firmě, získat orientaci v možnostech tvorby rozpočtů firmy v souladu s organizační strukturou firmy a vhodných metodách kalkulací tak, aby se rozpočty a kalkulace staly skutečným nástrojem pro řízení, a rovněž umožnit efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů a porovnání plánových a výsledných kalkulací.

Obsah:
* Užitečnost rozpočtů, rozpočty a kalkulace v neúčetní praxi
* Finanční řízení: současné pojetí finančního řízení ve firmách a jeho limity, vymezení principů a zásad rozpočtování, rozpočetnictví a systém řízení podniku
* Celofiremní a střediskové rozpočty: hodnotové plánování a rozpočetnictví, vztahy mezi vnitropodnikovými útvary, časová koordinace, kontrola rozpočtů a analýza odchylek
* Rozpočtová rozvaha a výsledovka a informace v nich obsažené, využitelnost v manažerské praxi
* Základní finanční ukazatele: marže podniku a jejich sledování, příspěvky na úhradu, rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok
* Kalkulace: druhy kalkulací a jejich využití v různých firemních otázkách podle účelu použití pro definování nákladů na jednotku jednotlivých výkonů tak, aby firma v součtu neprodělala, a pro rozhodování o sortimentní skladbě tak, aby firma maximalizovala možný zisk
* Cenotvorba: význam rozpočtování pro cenové kalkulace, zdůvodnění ceny, moderní metoda ABC, náklady přímé a nepřímé, jejich plánování a metody jejich rozpočtování
* Řízení plánovacího procesu: operativní plány činnosti podniku, mimořádné plány a rozpočty, využití metody „řízení podle cílů“ (MBO – management by objectives)
* Tradiční vs. moderní systémy rozpočtování: omezení a nedostatky tradičních systémů, nové přístupy k rozpočetnictví – rozpočtování podle aktivit (activity-based budgeting), koncept BB (beyond budgeting), ZBB (zero-based budgeting)
* Argumentace pro aktivní řízení financování podniku: hlavní důvody pro tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich aktivní využívání, příklady úspěšných firem

Metody výuky: Interaktivní výklad, názorné příklady, modelové situace, řízená diskuze.Kurz je zařazen v sekcích

Další finanční oblasti

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další finanční oblasti
Název      Cena     
FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
15.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
15.3.
2021
CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
13.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
13.4.
2021
TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní
STUDIO W   Praha   12 826 Kč s DPH
11.5.
12.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
11.5.
12.5.
2021
MANAŽERSKÝ REPORTING - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
20.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MANAŽERSKÝ REPORTING - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
20.5.
2021
FINANČNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU PENĚZ A ZÁSOB VE FIRMĚ - jak si hlídat likviditu v praxi
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
24.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU PENĚZ A ZÁSOB VE FIRMĚ - jak si hlídat likviditu v praxi
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
24.6.
2021
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní
STUDIO W   Praha   12 826 Kč s DPH
16.8.
17.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
16.8.
17.8.
2021

12 termínů