ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PLNĚNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ aneb cesta za sny krok za krokem

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Komunikační dovednosti , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ODOLAT NÁTLAKU - pro asistentky
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
28.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
3.5.
4.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TIME MANAGEMENT - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
5.5.
6.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÍSKEJTE VLIV NA DRUHÉ pomocí znalosti osobnostní typologie MBTI
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
5.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PROFESIONÁLNÍ CHOD RECEPCE, SEKRETARIÁTU aneb na prvním dojmu záleží
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
6.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky a recepční
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
11.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
17.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
18.5.
19.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
24.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
25.5.
26.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
31.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
1.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář Partnerská spolupráce a PŘÍSTUP K VNITŘNÍMU KLIENTOVI
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
1.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZA POMOCI KOLEGŮ - týmová spolupráce aneb jak vyřešit úkol téměř bez přípravy
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
2.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY aneb David a Goliáš
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
2.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
3.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
4.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
7.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK PŘEKONAT ODKLÁDÁNÍ ÚKOLŮ - prokrastinaci
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
9.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PREZENTACE se stand-up komičkou
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
9.6.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 39 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Nesplněný sen a cíl zůstává snem. Jak si nastavit cestu a dílčí kroky, abyste k cíli a splněnému snu došli? Pokud víte, jak na to, přestanete sny jen snít, ale začnete si je plnit.

Určeno pro všechny, kteří si potřebují nastavit plán cesty ke svému vysněnému cíli a získat tak „kuchařku“, která jim pomůže a udrží je na cestě.

Cíl:
* Seznámíte se, jak si stanovovat a definovat cíle a sny, aby byly splnitelné a dosažitelné
* Zjistíte, proč většina lidí selže na cestě k cíli a připravíte se tak na svou cestu
* Odhalíte svůj potenciál a silné stránky, které Vám pomohou k plnění cílů a snů a dozvíte se, jak jich využít

Obsah:
* Proč lidé selhávají na cestě k cíli? Odhalíte skryté důvody, kvůli kterým se často lidé vzdávají
* Zásady stanovování cílů a priorit – cíl je dosažitelný, pokud splní určitá kritéria – čtyřkroková metoda
* Změna jako součást cesty – poznáte, jaké změny Vás mohou na cestě potkat, dozvíte se, jakými fázemi si projdete a připravíte se tak, abyste vydrželi až do samého konce
* Nemáte dost času na plnění snů a cílů? – i když máte pocit, že nemáte moc času, vězte, že ho máte – společně ho najdeme a vytvoříme tak prostor, který budete moci využít
* Silné stránky a potenciál – pomocí osobnostní typologie MBTI ho naleznete a uvědomíte si, jakými silnými stránkami disponujete, jaký máte potenciál k růstu a budete vědět, jak jich využít ve svůj prospěch
* Aplikace do praxe a doporučení pro další rozvoj

Metody výuky: Praktický interaktivní seminář – veškeré prezentované poznatky si prakticky vyzkoušíte, prodiskutujete, abyste je ihned mohli používat v praxi.