ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
28.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, novela zákoníku práce - 2denní
STUDIO W     6 897 Kč s DPH
29.4.
30.4.
2021
Online seminář: Sporné oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
10.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
19.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
21.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
27.5.
2021
Online seminář: Právní minimum pro personalisty
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
28.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
7.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
14.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, včetně novely zákoníku práce 2020
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
21.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
23.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denní
STUDIO W     11 495 Kč s DPH
9.8.
11.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK SE VYPOŘÁDAT S PROBLEMATICKÝM ZAMĚSTNANCEM
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
20.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
3.9.
2021

15 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci.

Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Aktualizované případové studie představují převážnou část semináře, seminář se hodí jak pro začínající, tak pro pokročilejší účastníky.

Obsah:
* Vysvětlení pravidel, jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v ČR, práce v jiném členském státě, vyslání, práce střídavě v ČR a v jiném členském státě, časté pracovní cesty, výjimky)
* Zaměstnanec a částečný home-office v jiném členském státě
* Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
* Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice
* Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
* Formulář A1 a související povinnosti zaměstnavatele
* Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, dopady do superhrubé mzdy
* Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance
* Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země
* Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související ohlašovací povinnosti
* Výpočet superhrubé mzdy, pokud je za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu
* Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti)
* Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli
* Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi
* Nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů
* Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce, mezinárodní pronájem pracovní síly)
* Notifikační povinnosti při vyslání do jiného členského státu, minimální pracovněprávní podmínky
* Solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů
* Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
* Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají