ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář KRITICKÉ MYŠLENÍ - jak se orientovat v přesile informací

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Komunikační dovednosti , Osobnostní rozvoj a vzdělávání

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ODOLAT NÁTLAKU - pro asistentky
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
28.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
3.5.
4.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TIME MANAGEMENT - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
5.5.
6.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÍSKEJTE VLIV NA DRUHÉ pomocí znalosti osobnostní typologie MBTI
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
5.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PROFESIONÁLNÍ CHOD RECEPCE, SEKRETARIÁTU aneb na prvním dojmu záleží
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
6.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky a recepční
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
11.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
17.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
18.5.
19.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
24.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
25.5.
26.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
31.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
1.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář Partnerská spolupráce a PŘÍSTUP K VNITŘNÍMU KLIENTOVI
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
1.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZA POMOCI KOLEGŮ - týmová spolupráce aneb jak vyřešit úkol téměř bez přípravy
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
2.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY aneb David a Goliáš
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
2.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
3.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
4.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
7.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK PŘEKONAT ODKLÁDÁNÍ ÚKOLŮ - prokrastinaci
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
9.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PREZENTACE se stand-up komičkou
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
9.6.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 39 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro všechny, kdo chtějí prohloubit své znalosti v oblasti kritického myšlení a zároveň se naučit, jak lze principy kritického myšlení využívat nejen v práci, ale také v každodenním životě.

Cíl: Porozumět a prohloubit znalosti a principy plynoucí z kritického způsobu uvažování, naučit se nepodléhat manipulativním technikám a zároveň se lépe orientovat v současné informační době, a to vždy za pomoci kvalitních zdrojů. Využít principy získané v rámci vzdělávání jak v profesním, tak osobním životě.

Obsah:
* Co skutečně znamená kritické myšlení – základní teorie, doplněna o praktické ukázky
* Jak naše dětství ovlivňuje kritické myšlení – vývoj mozku v útlém dětství a provázanost s dospělým životem
* Jak „nepodlehnout“ přirozeným sklonům lidského myšlení – jak se vyhnout myšlenkovým zkratkám založeným na zjednodušujících principech – MY versus ONI, argumentačních faulech a dalších
* Svět informací – jak se orientovat v současném světě, který je přesycen informacemi?
* Kritické myšlení a média – praktické ukázky využití kritického myšlení na základě kritického čtení médií
* Využití kritického myšlení v profesním a osobním životě – proč by nás mělo kritické myšlení opravdu zajímat a k čemu nám poslouží?
* Jak rozvíjet kritické myšlení – shrnutí, proč je důležité neustále trénovat náš mozek s důrazem na princip kritického myšlení

Metody výuky: Trochu teorie, více praxe! Skupinová práce, brainstorming, vizualizace, analýza dat, mediální analýza, práce s textem.