ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
28.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, novela zákoníku práce - 2denní
STUDIO W     6 897 Kč s DPH
29.4.
30.4.
2021
Online seminář: Sporné oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
10.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
19.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
21.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
27.5.
2021
Online seminář: Právní minimum pro personalisty
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
28.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
7.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
14.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, včetně novely zákoníku práce 2020
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
21.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
23.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denní
STUDIO W     11 495 Kč s DPH
9.8.
11.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK SE VYPOŘÁDAT S PROBLEMATICKÝM ZAMĚSTNANCEM
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
20.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
3.9.
2021

15 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

Cíl: Od 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity. Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí a informovat o novelizované úpravě směrnice o vysílání pracovníků.

Obsah:
Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů
* Evropské právo
* Pracovní právo
* Daňové právo
* Právo sociálního zabezpečení
Pracovní cesta a vyslání
* Nárok na cestovní náhrady
* Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
* Místo výkonu práce v zahraničí
Volný pohyb služeb a jeho limity
* Co je to volný pohyb služeb
* Kdy se nejedná o volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti
Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání podle novelizované směrnice
* Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
* Minimální mzda/srovnatelná mzda poskytovaná podle předpisů státu vyslání
* Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
* Novelizace směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele
* Nová definice odměny pro vyslané zaměstnance
* Nové časové limity v režimu vyslání podle směrnice o vysílání pracovníků
* Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání
Povinné notifikace ve státě vyslání – příklady povinností a sankcí z jednotlivých států
* Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
* Sankce za nesplnění notifikačních povinností
Sociální zabezpečení a vyslání
* Vyslání
* Souběžně vykonávaná činnost
* Výjimka
* Formulář A1
Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele
* Kdy vzniká stálá provozovna
* Povinnosti při vzniku stálé provozovny
* Situace, kdy stálá provozovna nevzniká
Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání
* Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
* Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
* Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady
Související daňové povinnosti v České republice
* Zálohy na daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
* Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
Dotazy a diskuze