ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FLEXIBILNÍ HR V DOBĚ ZMĚN - změny v očekávání zaměstnanců a zaměstnavatelů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
12.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
8.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PÉČE O KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE a průzkumy spokojenosti zaměstnanců
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
28.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
17.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
18.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář INTEGRACE A STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
19.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PERSONÁLNÍ CONTROLLING - výkony a náklady na zaměstnance
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
24.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK MĚŘIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ - zkušenosti z praxe
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
1.9.
2021

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro personalisty a manažery, kteří chtějí být napřed, zachovat a zvýšit efektivitu i v době rychlých změn a dosáhnout nastavených cílů.

Cíl: Seznámit se s konceptem VUCA světa, situací v době neustálých, nečekaných a rychlých změn a připravit na ně sebe, zaměstnance i manažery firmy. Připravit se na možné nepředvídatelné události a rychle najít jejich řešení. Podporovat zaměstnance, najít vlastní motivaci a sílu k řešení a předvídání změn.

Obsah:
* VUCA svět neustálých změn
* Role HR a vedení firmy v turbulentním prostředí
* Změnový management v řízení lidí
* Principy změn
* Cyklus změny
* Příprava na změnu
* Řízení změny
* Vyhodnocení a nastavení následných kroků
* Ne na vše se dá připravit, co pak
* Principy podpory zaměstnanců v době změn
* Motivace v době nejistoty
* Sebemotivace aneb jak jít příkladem a být podporou
* Flexibilita v procesech, měnit, co je nezbytné
* Prioritizace při změně, jak rychle najít to důležité
* Zapojení zaměstnanců a jejich angažovanost
* Příležitosti a hrozby neustálých změn a jak s nimi nakládat
* Shrnutí a sdílení nejlepší praxe

Metody výuky: Seminář je určen pro personalisty a manažery, kteří chtějí být výkonní a podporovat ostatní v době změn. Jak motivovat a zapojit zaměstnance při úspěšném a rychlém zavádění změn do praxe. V rámci semináře jsou využity případové studie, samostatné práce účastníků, práce ve dvojicích i skupině.