ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI - pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a monitoring zaměstnanců podle zákoníku práce

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI - pracovní kázeň, odpovědnost za škodu a monitoring zaměstnanců podle zákoníku práce STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/odpovednost-zamestnancu-vuci-zamestnavateli-pracovni-kazen-odpovednost-za-skodu-a-monitoring-zamestnancu-podle-zakoniku-prace-O135-20211-2021-03-25
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.03.2021   
Popis termínu: 9 - 15 h.
Cena bez DPH: 2 300 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/odpovednost-zamestnancu-vuci-zamestnavateli-pracovni-kazen-odpovednost-za-skodu-a-monitoring-zamestnancu-podle-zakoniku-prace-O135-20211-2021-03-25
Cena s DPH: 2 783 Kč
Popis ceny: 2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

(tzv. pracovní kázeň, pracovní řád, odpovědnost zaměstnance za škodu)

Obsah:
* Vymezení „pracovní kázně“ – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zvláštní povinnosti zaměstnanců státu a územních samosprávných celků
* Možnosti stanovení povinností zaměstnanců v podniku a ochrana jeho oprávněných zájmů, včetně důvěrnosti některých údajů, ochrana obchodního tajemství
* Omezení jiné výdělečné činnosti
* Možnosti sjednání konkurenční doložky pro dobu po skončení zaměstnání
* Neomluvená absence, požívání alkoholu a jiných návykových látek, kouření na pracovišti, krádeže a podvody
* Co je zvlášť hrubé, závažné, méně závažné porušení povinností („pracovní kázně“) – soudní judikatura, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům
* Sankce za porušení povinností (rozvázání pracovního poměru, možnosti mzdového postihu – judikatura soudů aj.), zákaz pokut a kaucí v pracovněprávních vztazích
* Možnosti postihu zaměstnance za porušení povinností v době prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti, výpovědní důvod, kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů
* Pracovní řád, jeho význam, závaznost, postup při vydávání, působnost odborů, obsah
* Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, vč. odpovědnosti za neodvrácení škody (dílčí změna novelou ZP od 30. 7. 2020), ztrátu svěřených předmětů, za schodek (dohody o odpovědnosti)
* Rozsah náhrady škody, postup při jejím uplatňování a vymáhání, promlčení
* Zneužívání podnikových komunikačních prostředků, včetně internetu a možný postup zaměstnavatelů, právo zaměstnanců na ochranu soukromí, kamerové systémy
* Zákon o inspekci práce – vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnancůKurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo
Název      Cena     
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2021, aneb co je třeba znát v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
18.1.
2021
Zákoník práce v roce 2021 po velké novelizaci
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
19.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
20.1.
2021
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
21.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁVAŽNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
22.1.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   11 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   11 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
Online seminář: Monitoring zaměstnanců a jejich osobní údaje
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
25.1.
2021
Aktuality a problémy pracovního práva začátkem roku 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
25.1.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
27.1.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   11 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   11 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2021, aneb co je třeba znát v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.2.
2021
Online seminář: Právní minimum pro asistentky
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
2.2.
2021
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 194 termínů