ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MANAŽERSKÉ ROZHOVORY

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti , Vedení, plánování a rozhodování

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ CIZINCŮ, KOMUNIKACE A ADAPTACE
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
21.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ FIREM, TÝMŮ A LIDÍ pro zkušené manažery aneb leadership pro 21. století - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
26.4.
27.4.
2021
Živé vysílání: Administrace VZMR v roce 2021
FORUM s.r.o.     5 796 Kč s DPH
28.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
10.5.
2021
Online seminář: Ekonomické minimum pro neekonomické pozice, zejména manažery (dvoudenní seminář)
EDUZONE-CZ     10 612 Kč s DPH
13.5.
14.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
31.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
7.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAUČOVÁNÍ NOVÁČKŮ - pro mistry
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
8.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ LIDÍ NA HRANICI VÝKONNOSTI aneb „přes překážky“
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
10.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
16.6.
17.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ZADÁVAT ÚKOLY PODŘÍZENÝM - pro mistry
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
23.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDENÍ LIDÍ - jak jednat s lidmi v různých situacích - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
5.8.
6.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ARGUMENTACE - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVĚ PARŤÁKEM NEBO MISTREM
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
23.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
STUDIO W     12 826 Kč s DPH
24.8.
25.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DŮLEŽITÉ MANAŽERSKÉ ANALÝZY
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
2.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK NA KRÁTKÉ A EFEKTIVNÍ PORADY
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
3.9.
2021

17 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro všechny manažery, kteří potřebují denně vést kvalitní rozhovory s různými lidmi ve firmě na různá témata.

Cíl: Podívat se, co nového přinášejí poznatky neurověd pro každodenní komunikaci manažerů s lidmi na všech pozicích kolem sebe a poskytnout účastníkům rychlé a podložené tipy na radikální zlepšení své komunikace ve firmě i mimo ní.

Obsah:
* Dva typy komunikace – starý versus nový model – od soupeření, hierarchie a stresu ke spolupráci a k síti vztahů – generace X a generace Y, v čem se liší ve svých potřebách?
* Co se děje v našem těle a mozku a proč starý model nestačí v dnešní společnosti ke skutečnému řešení náročných komunikačních situací ve firmách
* Jak vést rozhovory tak, aby manažeři začali skutečně rychle nacházet nová řešení – klíčové dovednosti v komunikaci a spolupráci pro 21. století – pozice, moc, sdělování, trvání na své pravdě nebo zvědavost, naslouchání, porozumění a skutečné řešení?
* Efektivní struktura vedení rozhovorů – od naladění po akční kroky až k ocenění
* Ukázkové rozhovory pro různé firemní situace: delegovací rozhovor, kontrola úkolu, hodnotící rozhovor, rozhovor se zpětnou vazbou, rozhovor s nadřízeným a další dle potřeb účastníků

Metody výuky: Interaktivní seminář se zajímavou teorií, sebepoznáním, příklady z praxe lektora i účastníků, trénink dovedností na praktických situacích z manažerského prostředí. Akční plány účastníků pro zapracování poznatků do praxe.