Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE

Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6150
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  11.02.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 892 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6150
Cena s DPH: 2 290 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, podílí se na přípravě nových právních předpisů
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
   - Působnost zákona
   - Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad
   - Povinnosti původce odpadu
   - Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
   - Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu
   - Úprava, využívání a odstraňování odpadu
   - Obchodník s odpady, zprostředkovatel
   - Komunální odpady
   - Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
   - Nápravná opatření a sankce
PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
   - Vyhláška o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů)
   -
• zařazování odpadu
   -
• nebezpečné vlastnosti
   -
• podrobnosti provádění vzorkování a zkoušení odpadů
   - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   -
• informace o odpadu, základní popis odpadu
   -
• vedení odpadová evidence a ohlašování
   -
• technické podrobnosti nakládání odpady
   -
• podmínky využívání odpadů na povrchu terénu (zasypávání)
   -
• podmínky nakládání s některými odpady
   - Vyhláška, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpademKurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
19.1.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.1.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.2.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
2.2.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
4.2.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.2.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
4.2.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
9.2.
2021
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
9.2.
2021
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
9.2.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
11.2.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.2.
2021
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.2.
2021
Online seminář: Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
16.2.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.2.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.2.
2021
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.2.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 090 Kč s DPH
18.2.
2021
Stavební zákon - problémy současné praxe, aplikace novely zákona o liniových stavbách + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.2.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.2.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 96 termínů