Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.3.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.3.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.3.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
12.3.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.3.
2021
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.3.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
BOVA     zdarma
22.3.
2021
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
23.3.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
25.3.
2021
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
25.3.
2021
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
26.3.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
8.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.4.
2021
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
BOVA     2 690 Kč s DPH
14.4.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 82 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
• Problematika sazeb DPH v oboru Vak (rekapitulace stanovisek GFŘ)
• Základní cenové předpisy pro obor vodovodů a kanalizací (dále jen VaK)
• Sjednávání cen pro vodné a stočné (vzorový text odsouhlasený MF ČR)
• Formy ceny – jednosložková a dvojsložková
• Cenový výměr pro rok 2021
• Výpočet zisku
• Výpočet nájemného
• Dotace k cenám (vč. vztahu k DPH) x finanční vyrovnání
• Závazné pokyny pro tvorbu kalkulací
• Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2020
• Ceny vody předané pitné a ceny vody odpadní převzaté
• Areálové vodovody a kanalizace
• Ekonomické údaje pro VÚME a VÚPE za rok 2020
• Ceny za nadstandartní „znečištění“ - diferencované stočné
• Ceny za čištění zvláštních odpadních vod – bezodtokové jímky
• Výnosy z prodeje el. energie vč. zeleného bonusu
• Seznámení s metodickými pokyny Mze ČR (pokyn pro zpracování PFO a pokyn pro oceňování majetku Vak – „reprodukční ceny“ – pro VÚME a PFO)
• Ekonomické údaje pro vykazování obnovy – tvorba a čerpání
• Návrh novely vyhlášky č. 428/2001 Sb.
• Zpoplatnění srážkových vod
• Průkaznost tvorby a čerpání nájemného, odpisů a zisku
• Služebnosti, GIS a generely z pohledu cenového a daňového
• Specifika v cenotvorbě u projektů spolufinancovaných z OPŽP (finanční analýza, finanční nástroje, zjednodušený finanční model, koncesní řízení v OPŽP, ex -post monitoring)
• Nálezy při cenových kontrolách – nejčastější chyby
• Poznatky z kontrol regulačního odboru Mze ČR
• Neoprávněný majetkový prospěch
• Opravy a údržba přípojek – provozní, cenové, účetní a daňové hledisko
• Hrazení oprav a údržby v oddílném systému provozování
Připravované změny v cenotvorbě po roce 2022
• Problematika cenového regulátora
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků – prosíme účastníky o včasné zaslání dotazů (na adresu: info@bovapolygon.cz) tak, aby odpovědi na ně mohly být zapracovány do prezentace