Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky

Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-personalni-a-mzdova-problematika-v-roce-2021-zkusenosti-a-prakticke-poznatky-0003.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  26.08.2021   
Další termíny:
Popis termínu: 26. 8. 2021; 9:00–16:00
Cena bez DPH: 2 590 Kč https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-personalni-a-mzdova-problematika-v-roce-2021-zkusenosti-a-prakticke-poznatky-0003.htm
Popis ceny: kód: 2102340 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 210234A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210234B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210234C - 8 806 Kč + DPH
Lektor: Zdeněk Křížek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: specialista na mzdovou a personální problematiku
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2021: Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců. Zkušební doba. Konkurenční doložka. Dohody o pracích mimo pracovní poměr: Co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • princip tzv. malého rozsahu v roce 2021, posouzení malého rozsahu a rozhodná výše příjmu • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – odměna, splatnost odměny, dovolená,náhrad,příplatky, pracovní cesty. Dovolená v roce 2021: Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené. Praktické poznatky – zkušenosti z praxe. Pracovní doba: Určení pracovní doby, práce doma, vícesměnné režimy pracovní doba, pružná pracovní doba. Přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2021, práce přesčas a ve svátek • co kontroluje inspektorát práce • možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době. Úrazové pojištění v roce 2021: Povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění • poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady • možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány • způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2021, vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání atd. MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2021: Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2021 • nové sazby minimální zaručené mzdy • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální • možné sankce • určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah • dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů. Průměrný výdělek: Určování pravděpodobného výdělku a možné spory s bývalými zaměstnanci a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti • názorná ukázka čeho se má zaměstnavatel vyvarovat • průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr • celá řada názorných příkladů Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2021: Právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat • z jakých příjmů se musí provádět srážky • judikatura soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů • dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky • názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz • nové nezabavitelné částky pro rok 2021 • vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku • doporučené postupy jak tyto osoby dokladovat • insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem • jednotlivé formy možného oddlužení • začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu • prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby • součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací • povinný a příjmy od více plátců • názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2021 • součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu • udělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat • možné sankce • zkušenosti s komunikací s exekutory. Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2021: Poplatníci pojistného, sazby pojistného a jeho odvody – termíny, tiskopisy • jak postupovat v případech chybného odvodu pojistného – opravné přehledy, názorné příklady a ukázky opravných přehledů • započitatelnost příjmů pro účely odvodu pojistného • pojistné u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2021 • podrobná ilustrace výpočtu pojistného – pojem malý rozsah • stanovení pojistného u statutárních orgánů • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele a odvod pojistného • možné sankce na pojistném • prominutí penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále • zdravotní pojištění a jednotlivé okruhy poplatníků pojistného • princip minimálního vyměřovacího základu • příklady na výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenské pojištění 2021: Náhrada mzdy pro rok 2021 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance. Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění: E-neschopenky! Pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2021 • vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o ...“ • praktická ukázka • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění. Vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců • povinnosti ošetřujících lékařů • sankce na nemocenském • výpočet dávek nemocenského pojištění 2021. Další praktické informace: Náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2021 • průměrné ceny pohonných hmot • vnitřní firemní předpisy k poskytování náhrad cestovních výdajů. Archivace účetních dokladů. Archivační a skartační řád. Skartační protokol. Ochrana osobních údajů v personální a mzdové oblasti. Dotazy a diskuze.Všechny termíny konání kurzu

  • 22.06.2021 - SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
  • 26.08.2021 - SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021 - prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
19.4.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
19.4.
2021
ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKONA O DPH v roce 2020 a 2021
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
19.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKONA O DPH v roce 2020 a 2021
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
19.4.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
20.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
20.4.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
20.4.
2021
Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
20.4.
2021
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.4.
2021
Cenné papíry – účetní a daňový pohled (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
21.4.
2021
DPH v roce 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
21.4.
23.6.
2021
Online seminář: Výkaz Cash Flow prakticky – nepřímá metoda
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
21.4.
2021
Praktické uplatňování DPH v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
21.4.
28.7.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
22.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
22.4.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
22.4.
2021
POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
22.4.
2021
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
22.4.
2021
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 572 termínů