Zákoník práce 2021 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   3 800 Kč s DPH
2.9.
3.9.
2021
Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé • dvoudenní aplikační seminář
ANAG   Praha   4 041 Kč 
15.9.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality po novelách zákoníku práce a nejčastější chyby
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
16.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality po novelách zákoníku práce a nejčastější chyby
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
16.9.
2021
Cestovní náhrady v podmínkách roku 2021 • aktuální znění právních předpisů včetně novinek pro rok 2021
ANAG   Hradec Králové   1 893 Kč 
20.9.
2021
Mzdové aktuality
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.9.
2021
Aktuální pracovněprávní problematika • konzultační seminář
ANAG   Praha   2 058 Kč 
24.9.
2021
Aktuality ve mzdové agendě pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Aktuality ze mzdové a personální oblasti a složitější případy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
15.10.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
11.11.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
22.11.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
24.11.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
29.11.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.12.
2021
Změny mzdové agendy od března 2021 - příspěvek v karanténě (tzv. Izolačka)
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET od roku 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
16.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET od roku 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
16.12.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Novela zákoníku práce 2020 a 2021 a další aktuality v pracovním právu
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 22 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2021 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace. Pracovní poměr: Postup před vznikem pracovního poměru, příslib zaměstnání, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, skončení pracovního poměru, odstupné, odvolání, konkurenční doložka • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • statutární orgán ve firmě, práce z domova a její pravidla. Pracovní doba a doba odpočinku: Definice, rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby • bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance • stres v pracovním právu a s tím spojené povinnosti zaměstnavatele. Odměňování za práci: Základní výklad, mzda, plat, příplatky • náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – základní výklad • překážky v práci. Dovolená, péče o zaměstnance: Odborný rozvoj zaměstnanců, stravování. Náhrada škody: Prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, náhrada škody. Odbory a zaměstnavatel: Práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání • práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů – zaměstnanci, zaměstnavatelé, postavení vedoucího zaměstnance. Vnitřní předpisy: Pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek • ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance • doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Základní seznámení s antidiskriminačním zákonem ve vazbě na pracovněprávní vztahy.