ON-LINE webinář Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro ekonomy a účetní

ON-LINE webinář Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro ekonomy a účetní Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/on-line-webinar-hospodareni-a-vedeni-ucetnictvi-prispevkovych-organizaci-pro-ekonomy-a-ucetni/pS20.19222/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.01.2021   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.anag.cz/on-line-webinar-hospodareni-a-vedeni-ucetnictvi-prispevkovych-organizaci-pro-ekonomy-a-ucetni/pS20.19222/
Popis ceny: 2190.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: SVOBODOVÁ Jaroslava

Popis kurzu

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací a jejich zřizovatele


Program semináře:


hospodaření příspěvkových organizací • v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů § 53 až 63

 • v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 27 až 37b

 • zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací

 • finanční hospodaření příspěvkových organizací

 • peněžní fondy příspěvkových organizací.


vedení účetnictví příspěvkových organizací • vsouladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (postavení příspěvkových organizací - některé vybrané účetní jednotky, rozsah a způsob vedení účetnictví, účetní metody, účetní závěrka)

 • v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv,nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v jednotlivých částech účetní závěrky včetně položek knihy podrozvahových účtů, směrná účtová osnova, účetní metody)


vedení účetnictví příspěvkových organizací • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (průkaznost, předmět inventarizace, inventurní soupisy)

 • v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (podklady pro schvalování účetní závěrky)


české účetní standardy pro příspěvkové organizace • český účetní standard č. 701 až č.710, se zaměřením na postupy účtování u příspěvkových organizací

 • vzorové příklady postupů účtování


dotazy můžete pokládat přes chat
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
19.1.
2021
On-line seminář: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
19.1.
2021
On-line seminář: Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a aktuality pro rok 2021
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
19.1.
2021
ON-LINE webinář Účetní závěrka za rok 2020 pro podnikatelské subjekty a změny v roce 2021
ANAG     1 562 Kč 
20.1.
2021
On-line seminář: DPH – aktuality pro rok 2021
VOX   u vašeho počítače   2 190 Kč 
20.1.
2021
Podvojné účetnictví pro začátečníky - úvod do problematiky
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
ON-LINE webinář Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro ekonomy a účetní
ANAG     1 810 Kč 
21.1.
2021
ON-LINE KURZ: Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
VOX   u vašeho počítače   1 950 Kč 
21.1.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
22.1.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
On-line seminář: Daň z přidané hodnoty pro nestátní neziskové organizace
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
25.1.
2021
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
VOX   Praha   5 190 Kč 
26.1.
27.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2020/2021
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
26.1.
2021
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   2 890 Kč 
26.1.
2021
ON-LINE webinář Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021
ANAG     1 562 Kč 
26.1.
2021
Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé
VOX   Praha   3 890 Kč 
27.1.
28.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
27.1.
2021
On-line seminář: Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2021
VOX   u vašeho počítače   2 890 Kč 
27.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
28.1.
2021
ON-LINE webinář Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v kontextu dramatických změn v DPH v roce 2021
ANAG     1 562 Kč 
28.1.
2021
  Stránka 1 z 21   Další
20 z 412 termínů