Cestovní náhrady 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   2 390 Kč 
26.8.
2021
Společnost s ručení omezenými v účetnictví i daních po novele zákona o obchodních korporacích 2021
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.8.
2021
Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů aktuálně a pro rok 2021
VOX   Praha   2 490 Kč 
21.10.
2021
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
25.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
25.11.
2021
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
24.1.
2022
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
24.1.
2022

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• obecné vymezení problematiky cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce), zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů, • poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele), • jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (sazby, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě návštěvy rodinného příslušníka), • stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (sazby a jejich stanovení, aplikace kursů vč. souvisejícího účtování, pravidla pro snížení/krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné, stravné při přerušení pracovní cesty), • další možnosti cestovních náhrad (náhrada za ubytování a nutných vedlejších výdajů, náhrady při dočasném přidělení, přeložení a přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí), • speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné), • aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby, • vazba vyplácení cestovních náhrad na daň silniční a základní pravidla při její aplikaci.