Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely

Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6140
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6140
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Mgr. František Korbel Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. František Korbel Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do smluvního práva
   - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
Zákon o registru smluv a jeho novely
   - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
   - původní návrh, sněmovní tisk 740
   - schválený návrh, sněmovní tisk 42
   - novela č. 249/2017 Sb.
   - novela č. 177/2019 Sb.
   - Metodika Ministerstva vnitra a její aktualizace z podzimu 2020
Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
   - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
   - územní samosprávné celky
   - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
   - další subjekty
Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
   - ochrana obchodního tajemství
   - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
   - ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
   - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
Uveřejňování smluv
   - registr smluv
   - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
   - rámcové a prováděcí smlouvy
   - změny závazků a změn smluv
   - společná a přechodná ustanovení
   - vztah k jiným zákonům
Následky ne/uveřejnění
   - neúčinnost smluv
   - neplatnost smluv
   - následky a náprava neuveřejněných smluv
   - dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
   - náhrada škody a bezdůvodného obohacení
Dotazy a diskuse

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
23.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
1.10.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Olomouc   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.10.
2021
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 128 termínů