Významná novela bytového spoluvlastnictví - první praktické zkušenosti + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
24.1.
14.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
24.1.
28.3.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE
BOVA     4 580 Kč s DPH
25.1.
26.1.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
25.1.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
26.1.
2021
Online seminář: Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.1.
2021
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
27.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
31.1.
18.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
3.2.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
6.2.
24.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
6.2.
10.4.
2021
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 244 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Právní úprava bytového spoluvlastnictví
Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku,
• Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohlášení a změnách prohlášení
• Jednotky a jejich převody

   - Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ- rozdílná pojetí společných částí
   - Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
   - Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
   - Spoluvlastnictví jednotek, účast spoluvlastníků na správě domu
   - Převody jednotek, smlouva o převodu jednotky
   - Přechod dluhů při převodu jednotky
   - Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
   - Oznamovací povinnosti vlastníka jednotky
   - Příspěvek na správu domu podle nové právní úpravy včetně přechodných ustanovení
Změny v úpravě stavebních činností v jednotce
• Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících

• Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
• Společenství vlastníků jednotek

   - Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
   - Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
   - Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
   - Rozhodování společenství vlastníků jednotek
   - Změny v přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
   - Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
   - Rozhodování per rollam a náhradní shromáždění
   - Zrušení společenství vlastníků jednotek
Služby spojené s bydlením
• Aktuální judikatura
• Diskuse