Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností

Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6059
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6059
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Ing. Vladimír Sitta MBA
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Vladimír Sitta MBA soudní znalec v oboru Kriminalistika – padělky listin a platidel, pověřená osoba České národní banky oprávněná k vedení odborných kurzů na rozpoznání padělaných a pozměněných bankovek a mincí podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb., konzultant...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program kurzu:
Úvod
   - Představení lektora
   - Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu
   - Nejčastější dotazy
Související legislativa (vybraná ustanovení)
   - Správní řád č. 500/2004 Sb.
   - Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   - Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
   - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
   - Nový trestný čin §347a Maření spravedlnosti
Způsoby a typy padělání / manipulace listin
   - Nejčastěji padělané listiny (ze znalecké praxe)
   - Následky manipulací s listinami ve správním řízení
   - Listiny z technického pohledu (co vše lze koumat)
   - Postupy v případě podezření na padělek
   - Význam razítka nebo pečetě
   - Pravost vs Pravdivost
Podpisy a signatury – padělání a zneužití
   - Rizika a druhy padělání a napodobení podpisů (textů)
   - Zneužití a podvody s pravými podpisy bez vědomí autorů
   - Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
   - Význam umístění podpisu, volba vhodné psací potřeby a barvy
Bezpečné dokumenty a podpisy
   - Základní pravidla bezpečného vyhotovení vlastních dokumentů
   - Základní pravidla bezpečného podpisu
   - Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
Praktická část
   - Osvojení si základních pravidel bezpečného vyhotovování dokumentů a smluv
   - Odpovědi na předem připravené otázky posluchačů
   - Osvojení si základních pravidel bezpečného signování dokumentů a formulářů
Závěr
• Odpovědi na dotazy
• Diskuze


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
28.4.
2021
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
30.4.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.4.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.5.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
6.5.
2021
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.5.
2021
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.5.
2021
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
11.5.
2021
Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
13.5.
2021
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
14.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.5.
2021
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
21.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 77 termínů