Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností

Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6059
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6059
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Ing. Vladimír Sitta MBA
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Vladimír Sitta MBA soudní znalec v oboru Kriminalistika – padělky listin a platidel, pověřená osoba České národní banky oprávněná k vedení i organizování odborných kurzů na rozpoznání padělaných a pozměněných bankovek a mincí podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program kurzu:
Úvod
   - Představení lektora
   - Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu
   - Nejčastější dotazy
Související legislativa (vybraná ustanovení)
   - Správní řád č. 500/2004 Sb.
   - Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   - Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
   - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
   - Nový trestný čin §347a Maření spravedlnosti
Způsoby a typy padělání / manipulace listin
   - Nejčastěji padělané listiny (ze znalecké praxe)
   - Následky manipulací s listinami ve správním řízení
   - Listiny z technického pohledu (co vše lze koumat)
   - Postupy v případě podezření na padělek
   - Význam razítka nebo pečetě
   - Pravost vs Pravdivost
Podpisy a signatury – padělání a zneužití
   - Rizika a druhy padělání a napodobení podpisů (textů)
   - Zneužití a podvody s pravými podpisy bez vědomí autorů
   - Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
   - Význam umístění podpisu, volba vhodné psací potřeby a barvy
Bezpečné dokumenty a podpisy
   - Základní pravidla bezpečného vyhotovení vlastních dokumentů
   - Základní pravidla bezpečného podpisu
   - Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
Praktická část
   - Osvojení si základních pravidel bezpečného vyhotovování dokumentů a smluv
   - Odpovědi na předem připravené otázky posluchačů
   - Osvojení si základních pravidel bezpečného signování dokumentů a formulářů
Závěr
• Odpovědi na dotazy
• Diskuze


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
23.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
1.10.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Olomouc   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.10.
2021
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 128 termínů