Účetní závěrka za rok 2020 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002) - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
15.2.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
5.3.
2021
Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací
VOX   Praha   2 390 Kč 
12.3.
2021
Účetní závěrka za rok 2020 včetně finanční analýzy
VOX   Praha   2 690 Kč 
19.3.
2021
Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé
VOX   Praha   3 890 Kč 
10.6.
11.6.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah semináře:
1. Novinky v účetnictví vycházející z proticovidových opatření
   - Covid nájem, Covid ubytování
   - Podmínky ze zákona o účetnictví
2. Cizoměnové položky a kursové rozdíly
   - Nové interpretace Národní účetní rady
3. Co s nedobytnými pohledávkami?
   - Tvorba zákonných opravných položek
   - Odpis pohledávek
   - Možnost vrácení DPH
4. Zpětné uplatnění daňové ztráty, vliv do účtování o splatné a odložené dani
5. Změny v zákoně o daních z příjmů týkající se hmotného majetku
   - Změna limitu pro zatřídění do hmotného majetku
   - Mimořádné zrychlené odpisy
   - Změny v oblasti nehmotného majetku
6. Audit účetní závěrky, zprávy o vztazích, schválení účetní závěrky a výplata podílu na zisku
   - Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
   - Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboru
7. Zveřejnění účetní závěrky – změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacích

Výklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.