Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.11.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.11.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.11.
2021
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
4.11.
2021
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
BOVA     4 980 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
4.11.
2021
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
4.11.
2021
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
4.11.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
4.11.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
5.11.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
5.11.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
8.11.
2021
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.11.
2021
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.11.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 85 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
   - Působnost zákona
   - Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad
   - Povinnosti původce odpadu
   - Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
   - Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu
   - Úprava, využívání a odstraňování odpadu
   - Obchodník s odpady, zprostředkovatel
   - Komunální odpady
   - Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
   - Nápravná opatření a sankce
PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
   - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů)
   -
• zařazování odpadu
   -
• nebezpečné vlastnosti
   -
• podrobnosti provádění vzorkování a zkoušení odpadů
   - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   -
• informace o odpadu, základní popis odpadu
   -
• vedení odpadová evidence a ohlašování
   -
• technické podrobnosti nakládání odpady
   -
• podmínky využívání odpadů na povrchu terénu (zasypávání)
   -
• podmínky nakládání s některými odpady (stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zdravotní a veterinární péče)
   - Vyhláška, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.