Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020

Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020 Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/online-seminar-priprava-podkladu-pro-provadeni-prezkumu-hospodareni-v-r-2021-za-r-2020
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.02.2021   
Cena bez DPH: 4 770 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/online-seminar-priprava-podkladu-pro-provadeni-prezkumu-hospodareni-v-r-2021-za-r-2020
Cena s DPH: 5 772 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Hana Juráňová působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotká...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Povinnost podřídit se přezkumu hospodaření se týká všech územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti. Přezkum může být proveden bezúplatně MFČR a krajem (případně lze zvolit za určitých podmínek provedení přezkumu auditorem za úhradu).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s předpisy, které pro oblast přezkumu platí tak, aby měli dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí, jakou formu přezkumu budou preferovat v případě, že právní předpisy umožňují volbu, aby věděli, jaké termíny pro plnění informačních povinností v průběhu roku jsou právními předpisy uloženy, jaká jsou práva a povinnosti osob, které se podrobují přezkumu a jak se liší práva povinnosti osob, které přezkum provádějí v případě MFČR a kraje od práv a povinností v případě přezkumu prováděného auditorem.

Komu je seminář určen

Všem pracovníkům, kteří rozhodují o zvolené formě přezkumu, je-li umožněna, pracovníkům, kteří komunikují za účetní jednotku s kontrolorem, kteří připravují podklady pro přezkum, kteří rozhodují o formulaci stanoviska ke zprávě o přezkumu a kteří navrhují a kontrolují plnění opatření přijatých v souvislosti se zjištěním jakýchkoliv nedostatků při přezkumu jak v průběhu přezkumu, tak vtělených do zprávy o přezkumu. Případně i interním auditorům, se kterými kontroloři v rámci přezkumu spolupracují.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Předmět přezkoumání, legislativa - zákon o přezkumu (obsah zprávy o přezkumu za r.2020), zákon o obcích, metodika MFČR, MVČR, poslední novely.
 • Nová stanoviska MFČR a centrální harmonizační jednotky (CHJ)
 • Souhrnná zpráva MFČR – výsledky přezkoumání hospodaření územních celků
 • Práva a povinnosti územních celků, práva a povinnosti kontrolorů, zákon o kontrole – pouze částečně
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti, dluhové pravidlo, vypočtený údaj ve zprávě o přezkumu x kalkulačka rozpočtové odpovědnosti, vliv účtu 459 na výpočet dluhového pravidla
 • Projednání zprávy o výsledku hospodaření, opatření k nápravě, možné sankce
 • Přezkoumání auditorem, jiná procesní pravidla, neplatí zákon o kontrole
 • Příklady nejčastěji se vyskytujících chyb
 • Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 • Oblasti kontroly a podklady pro přezkum – příklady
  • Specifika pro závěrečný účet
  • Organizační řád, vnitřní předpisy, zápisy z jednání rady a zastupitelstva – vazba na ověření funkce vnitřního kontrolního systému a kontrolu dodržování zákona o finanční kontrole včetně prováděcí vyhlášky
  • Vedení účetnictví, účtování o fondech, bilanční kontinuita, výkazy, přílohy – vazba na kontrolu správnosti vykázaných údajů
  • Majetek, inventarizace, ocenění, nakládání dle zákona o obcích a krajích, zástavy majetku, ručení, věcná břemena – vazba na ověření dodržení předpisů platných pro nakládání s majetkem
  • Smluvní vztahy, nájmy, služby, pořízení DHM, zákon o veřejných zakázkách, DPH, pohledávky, jejich evidence a vymáhání – vazba na ověření dodržování principu hospodárnosti
  • Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, plnění rozpočtu a odchylky - vazba na soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
  • Dotace, jejich evidence, dodržování podmínek, kompetence, kontrola – vazba na dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití
  • Kontroly vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím, vklady do obchodních společností a výkon práva, sdružené prostředky – vazba na dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
  • Cenné papíry, úvěry a půjčky, leasing, hlavní a hospodářská činnost, vazba na DPH, bytové hospodářství – vazba na dodržování zákona o účetnictví, související vyhlášky a příslušných účetních standardů
  • Odměňování, místní poplatky, daňové povinnosti – vazba na předpisy o odměňování a na daňové zákony

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
27.1.
2021
On-line seminář: Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy
VOX   Praha   2 490 Kč 
28.1.
2021
ON-LINE webinář Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v kontextu dramatických změn v DPH v roce 2021
ANAG     1 562 Kč 
28.1.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
28.1.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
28.1.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
28.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
28.1.
2021
On-line seminář: Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování podkladů pro daňové přiznání – pro začínající a mírně pokročilé
VOX   Praha   2 390 Kč 
29.1.
2021
ON-LINE webinář Uplatňování DPH v roce 2021 • přehled změn
ANAG     1 562 Kč 
29.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZMĚNY 2020/2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
29.1.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
30.1.
3.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
31.1.
4.4.
2021
Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
1.2.
2021
On-line seminář: Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2020, změny ve mzdách a pojistném od roku 2021
VOX   Praha   2 690 Kč 
1.2.
2021
On-line seminář: Základy DPH pro vaši praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
1.2.
2021
Daňový profesionál® – kompletně (on-line)
VOX   Praha   36 480 Kč 
2.2.
16.3.
2021
On-line seminář: Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice včetně novely od 1. 1. 2021
VOX   Praha   5 180 Kč 
2.2.
3.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
2.2.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
2.2.
2021
  Stránka 1 z 36   Další
20 z 705 termínů