Daňové přiznání právnických osob za rok 2020 a účetní závěrka pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Přehled novel - daň z příjmů
 • Účetnictví podnikatelů - kategorie účetní jednotky
 • Zdaňovací období
 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření
  • nedaňové náklady
  • osvobozené příjmy
 • Odčitatelné položky
  • daňová ztráta
  • podpora výzkumu a vývoje
  • podpora odborného vzdělávání
 • Položky snižující základ daně
  • uplatnění darů
  • veřejně prospěšní poplatníci
 • Výpočet daně
 • Slevy na dani
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • investiční pobídky
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Obsah řádků daňového přiznání
 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Diskuze