Nový zákon o hromadném řízení

Nový zákon o hromadném řízení Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6118
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.04.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6118
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: JUDr. Anežka Janoušková Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Anežka Janoušková Ph.D. vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:
Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
   - důvody předložení zákona o hromadném řízení
   - vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
   - předpokládané přijetí a účinnost zákona
Základní pojmy a koncepce
   - definice hromadného řízení
   - Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
   - Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
   - přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení
   - pravomoc a příslušnost soudu
   - rejstřík hromadných řízení
Účastníci hromadného řízení
   - Kdo může podat hromadnou žalobu?
   - Role neziskových subjektů
   - Kdo může být v hromadném řízení žalován?
   - Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
Podmínky hromadného řízení
   - Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
   - Co může žalobce v hromadném řízení požadovat?
   - Jak se podmínky hromadného řízení zkoumají?
   - Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
Náležitosti hromadné žaloby
Přípustnost hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci samé
   - obsah jednotlivých fází řízení
   - usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
   - postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
   - řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (k čemu to slouží a za jakých podmínek je možné jej využít?)
Financování hromadného řízení
   - soudní poplatky a otázka nákladů řízení
   - podmínka solventnosti a transparentnosti
   - odměna pro žalobce, její určení a výpočet
Rozsudek v hromadném řízení
   - náležitosti rozsudku
   - postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
   - Kdo může podat opravné prostředky?
   - Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
   - námitka člena skupiny
Exekuční a insolvenční souvislosti
   - Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
   - následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení
Návrh směrnice o zástupných žalobách
   - informace k aktuálnímu legislativnímu vývoji
   - základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k českému zákonuKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   13 990 Kč 
6.3.
8.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
6.3.
8.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
6.3.
22.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
6.3.
8.5.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
6.3.
22.5.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   11 990 Kč 
6.3.
5.6.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   10 990 Kč 
6.3.
22.5.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
7.3.
23.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
7.3.
9.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
8.3.
26.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
8.3.
6.5.
2021
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
8.3.
2021
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.3.
2021
Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.3.
2021
Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.3.
2021
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
12.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
12.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
13.3.
29.5.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
13.3.
15.5.
2021
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 262 termínů