Online seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR ve světle přijatých a dále připravovaných změn

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Eduzone, s.r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika

Název      Cena     
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
21.2.
2022
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
11.4.
2022
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
18.5.
2022
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva ve světle přijatých a dále připravovaných změn
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
19.5.
2022

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Zaměstnání cizince, zejména ze států mimo EU/EHP, je vždy spojeno se složitým a velmi formalistickým administrativním řízením. Pokud ho ovšem zaměstnavatelé nepodstoupí, hrozí jim vysoké pokuty a sankce. Problematika zaměstnávání cizinců představuje ovšem také velmi dynamickou oblast s ohledem na stále měnící se pravidla a zejména výzvy, kterým Evropa v současnosti čelí.

Cíl semináře

Cílem semináře je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (či jejich rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států. V rámci úvodu budou probrány poslední nejdůležitější změny, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 2. srpna 2021 (nové typy pobytů, rozdělení rodinných příslušníků občana EU do dvou skupin) v návaznosti na adaptaci nařízení EU 2019/1157 ohledně pobytů pro občany EU a jejich rodinných příslušníků a změny v oblasti zdravotního pojištění cizinců (monopol Pojišťovny VZP a.s.). Dále bude vysvětlena problematika získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů a alternativních pobytových oprávnění pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.

Seminář není zaměřen na daňové otázky a otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků

 

Komu je seminář určen

Seminář je určen personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Úvod do problematiky
  • V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky. Posluchači budou informováni o změnách, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 2. srpna 2021, ve vztahu k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům a zdravotnímu pojištění cizinců. Dále budou rozebrány aktuální opatření proti šíření Covid-19.
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
  • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, včetně dopadů aktuální novely rozdělující rodinné příslušníky občana EU na dvě skupiny s odlišnými právy, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu a povinnosti vůči státním úřadům.
 • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
  • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa výkonu a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
 • Alternativní postupy a vládní programy
  • Tato část bude věnována alternativním postupům, které jsou k dispozici pro specifické skupiny cizinců vedle zaměstnaneckých karet, zahrnujících jak modrou kartu, mimořádné pracovní vízum, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance a sezónního zaměstnance, tak proceduru vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům (zejm. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.).
 • Závěr a diskuse
  • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.