ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, včetně novely zákoníku práce 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Komunikační dovednosti , Obchodní dovednosti

Název      Cena     
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ v příkladech
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
20.5.
2022

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro firmy i podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají zaměstnance a potýkají se s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále určeno pro HR pracovníky, personalisty, mzdové účetní, osoby pověřené agendou vyšetřování pracovních úrazů, zástupce pro BOZP a odborové funkcionáře.

Cíl: Seznámení se s právní úpravou pracovního či obdobného poměru a jejich faktickými dopady – zejména se zaměřením na agendu pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodňování. Cílem školení je rovněž seznámení účastníků s aktuální rozhodovací praxí soudů v otázkách náhrady škody a zaměření na aspekty návazností a souvislostí agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na postihy zaměstnavatelů za porušování předpisů k zajištění BOZP, včetně správního trestání pokutami od orgánů inspekce práce a trestněprávní odpovědnosti fyzických i právnických osob.

Obsah:
* Legislativní úprava, novela zákoníku práce 2020 v oblasti odškodňování
* Zákoník práce a jak jej vnímat ve vztahu k pracovním úrazům a nemocem z povolání
* Občanský zákoník, zákoník práce, jejich vztahy, zkušenosti s jejich souběžným uplatňováním i v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
* Jednotlivé nároky na odškodňování, zejména náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění
* Vznik pracovního úrazu, evidence úrazu, sepsání záznamu o úrazu, ohlášení pracovního úrazu
* Náhrady náležející pozůstalým po zaměstnancích zemřelých v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
* Zajišťování BOZP ze strany zaměstnavatelů a pracovní úrazy
* Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
* Aktuální judikatura Nejvyššího soudu na úseku odškodňování, případy ze soudní praxe
* Doporučení a tipy z praxe