NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Novela zákona o DPH pro rok 2021 na praktických příkladech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 490 Kč 
15.3.
2021
NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
29.3.
2021
Praktické uplatňování DPH v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.4.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
11.5.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
17.5.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
19.5.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.5.
2021
Změny zákona o DPH s dopadem do roku 2021
VOX   Praha   2 490 Kč 
11.6.
2021

9 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.

Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2021 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH.

Obsah: Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni také o nejvýznamnějších změnách zákona o DPH pro rok 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu a na změny směrnice o DPH a navazujících právních předpisů. Výklad bude zaměřen zejména na:
* Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
* Změny ve vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2021
* Vymezení místa plnění při dodání zboží se zaměřením na dodání zboží v řetězci a prodej zboží na dálku v roce 2021
* Pravidla pro dodání zboží v řetězci
* Pravidla pro dodaní a pořízení zboží v režimu skladu (call-off stock)
* Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní v roce 2021
* Sazby daně v roce 2020 a 2021
* Úpravu podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží
* Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty
* Odpočet daně a změny v roce 2021
* Správa daně v tuzemsku, včetně vracení nadměrného odpočtu od 1. 1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu
* Další změny pro rok 2021