ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZMĚNY 2020/2021

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
12.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
19.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
29.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
13.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
15.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
16.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKONA O DPH v roce 2020 a 2021
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
19.4.
2021
Online seminář: Výkaz Cash Flow prakticky – nepřímá metoda
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
21.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
22.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
23.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ROZBORY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - jak se stát srozumitelným partnerem managementu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
26.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a výhled na novelu účinnou od 1. 7. 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
30.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ASISTENTKY a jejich pozice v účetnictví
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
7.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
10.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
STUDIO W     5 808 Kč s DPH
13.5.
14.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH V PŘÍKLADECH pro pokročilé
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
17.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
21.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
24.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
27.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
14.6.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 26 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl: Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách, aktuálních výkladech, judikátech apod. v oblasti účetnictví a daní.

Obsah: Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů.
* Daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 – prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce ze zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací
* Schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí
* Daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty
* Daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi
* Zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ – placení záloh – podání přehledu – výpočet pojistného 2020
* Silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel
* Daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19
* Daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně
* Novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.
* Změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní
* Evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady
* Prominutí správních poplatků
* Vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad
* Změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek
* „Daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí
* Daně z příjmů (příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.)
* Novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty
* Návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.