Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6090
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6090
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:

Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně

Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek

Daňově účinné náklady:

• výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
• výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   - náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
   - náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
   - důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
   - náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   - náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady přefakturované jiné osobě)
   - náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   - náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   - další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   - finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy, zkrácený finanční leasing
   - náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
   - daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   - účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
   - Důsledky rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádní události ve vazbě na zákonné podmínky pro tvorbu rezerv
Daňově neúčinné náklady
   - pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
   - účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
   - finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
   - reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
   - náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
   - škody
Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
   - podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů
   - možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
   - zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
Změny nastavené zákonem č. 609/2020 Sb:
   - Změny v úročení dluhopisů
   - Peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
   - Stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
   - Uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem SARS – CoV-2 do základu daně z příjmů
Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů

Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladůKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
20.9.
2021
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
20.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
20.9.
2021
Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
20.9.
2021
DPH - speciálka v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
20.9.
2021
Účetní a daňové doklady - fakturace 2021
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
20.9.
2021
Použití automobilu z pohledu DPH
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
20.9.
2021
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021 - prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2021
Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
BOVA     4 980 Kč s DPH
21.9.
22.9.
2021
Novela DPH od 1. 7. 2021 • výklad nových ustanovení v souvislosti s novelou
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
21.9.
2021
Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 pro daňové a účetní specialisty
BOVA   Praha   5 480 Kč s DPH
21.9.
22.9.
2021
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
21.9.
2021
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
22.9.
2021
Online seminář: DPH v EU a třetích zemích – podrobné vysvětlení
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
22.9.
2021
DPH v roce 2021 - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
22.9.
2021
DPH v roce 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.9.
2021
Mzdový specialista II (pokročilý)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.9.
2021
20.1.
2022
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
23.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
23.9.
23.12.
2021
  Stránka 1 z 22   Další
20 z 426 termínů