Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6090
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.04.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6090
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
• Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
• Daňově účinné náklady:

   - výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
   - výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   -
• náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
   -
• náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
   -
• důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
   -
• náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   -
• náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
   -
• náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   -
• náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   -
• další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   -
• finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
   -
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
   -
• daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   -
• účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
   - Důsledky rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádní události ve vazbě na zákonné podmínky pro tvorbu rezerv
Daňově neúčinné náklady
   - pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
   - účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
   - finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
   - reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
   - náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
   - škody
Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
   - vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
   - možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
   - zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů
• Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů


Poznámka: V případě, že do data konání semináře bude schválena další novela zákona o daních z příjmů, bude změnám z ní vyplývajících k přednášenému tématu věnována zvláštní pozornost.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   10 990 Kč 
23.1.
10.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
23.1.
27.3.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
24.1.
14.3.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
24.1.
28.3.
2021
On-line seminář: Daň z přidané hodnoty pro nestátní neziskové organizace
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
25.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
25.1.
2021
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   2 890 Kč 
26.1.
2021
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
VOX   PRAHA - Nové Město   5 190 Kč 
26.1.
27.1.
2021
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2020/2021
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
26.1.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
26.1.
2021
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.1.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
27.1.
2021
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 656 termínů