Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
9.6.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 390 Kč s DPH
9.6.
2021
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
BOVA   Praha   8 870 Kč s DPH
13.10.
24.11.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
13.10.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
24.11.
2021

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Osnova semináře:
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
   - Význam digitálních dat pro dnešní společnost
   - Praktický příklad úniku dat
   - Co chránit
Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit
   - Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké mohou mít podoby
   - Typové příklady aktuálních kybernetických útoků
Doporučená a závazná řídící dokumentace
   - Interní řídící dokumentace
   - Standardy a normy
   -
• normy řady ISO 2700x z oblasti bezpečnosti informací
   -
• OWASP
   -
• NIST
Hlavní činnosti, jejich hrozby a vhodná opatření
   - Internet na pracovišti a online služby
   - Emailová komunikace
   - Používání informačních systémů
   - Písemná komunikace
   - Užívání IT vybavení a mobilních zařízení
   - Fyzická bezpečnost
   - Sociální inženýrství
Vybrané nástroje a metody pro řízení kybernetických rizik
   - Význam a přínosy řízení rizik bezpečnosti informací
   - Identifikace, analýza a hodnocení rizik
   - Metody ošetření rizik formou ochranných opatření
Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
   - Seznámení se praktickými zkušenostmi znalce v oblasti trestní odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
   - Nejčastější skutkové podstaty – technologické možnosti obrany a následky
Závěrečný interaktivní workshop
   - Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností