Ověřování - vidimace, legalizace po novele

Ověřování - vidimace, legalizace po novele Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6046
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.05.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 975 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6046
Cena s DPH: 2 390 Kč
Lektor: JUDr. Jana Hálová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Jana Hálová oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
• Platná právní úprava
• Působnost na úseku ověřování
• Kdo může provádět ověřování
• VIDIMACE
   - Pojem
   - Způsob vyznačení vidimace
   - Ověřovací doložka pro vidimaci
   - Kdy se neprovede vidimace
• LEGALIZACE
   - Pojem
   - Legalizace za účasti dvou svědků
   - Způsob vyznačení legalizace
   - Ověřovací doložka pro legalizaci
   - Kdy se neprovede legalizace
   - Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci
• Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
• Evidence vidimací a legalizací
• Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
• Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
• Kontrolní činnost
• Ověřování podle notářského řádu
• Ověřování podle zákona o advokacii
• Ověřování velitelem lodě

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.4.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
28.4.
2021
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
30.4.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.4.
2021
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.5.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
6.5.
2021
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.5.
2021
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.5.
2021
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
11.5.
2021
Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
13.5.
2021
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
14.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 79 termínů