Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.3.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
I. Právní úprava
II. Jméno
   - 1. Užívání jména
   - 2. Zápis jména dítěte do knihy narození
   - 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
   - 4. Prohlášení o užívání druhého jména
   - 5. Užívání otčestva (jména po otci)
   - 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména
   - 7. Uvedení jména na matričním dokladu
   - 8. Jméno osvojeného dítěte
   - 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
   - 10. Doklady připojené k prohlášení
III. Příjmení
   - 1. Užívání příjmení
   - 2. Rodné příjmení
   - 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození
   - 4. Příjmení po uzavření manželství
   - 5. Užívání příjmení žen
   - 6. Užívání více příjmení
   - 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
   - 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin
   - 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
   - 10. Příjmení po rozvodu manželství
   - 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě
   - 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO EU
   - 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách
IV. Změna jména a příjmení
   - 1. Změna jména
   - 2. Změna příjmení
   - 3. Změna jména a příjmení - cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
   - 4. Změna příjmení za trvání manželství
   - 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
   - 6. Příslušnost matričního úřadu
   - 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
   - 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
   - 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
V. Správní poplatky
VI. Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení a zápisy prohlášení do matričních knih
VII. Uznávání cizozemských rozhodnutí ve věci změny příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
VIII. Závěr

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.