Online seminář: Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku)

Online seminář: Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku) Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/online-seminar-doplnkova-cinnost-prispevkove-organizace-zdanovani-zisku-
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.03.2021   
Cena bez DPH: 4 770 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/online-seminar-doplnkova-cinnost-prispevkove-organizace-zdanovani-zisku-
Cena s DPH: 5 772 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Hana Juráňová působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotká...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Územní samosprávné celky i příspěvkové organizace mohou k financování některých aktivit využít finanční prostředky z vlastního podnikání, ovšem pouze za přesně stanovených legislativních podmínek. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizaci doplňkové, vedlejší, hospodářské nebo jiné činnosti.

Cíl semináře

Při financování aktivit územně samosprávného celku nebo příspěvkové organizace není nutno spoléhat výhradně na finanční prostředky získané z provádění hlavních činností včetně dotací nebo získané od zřizovatele formou příspěvků. Doplňková výdělečná činnost však musí vždy respektovat požadavky dané zákony a souvisejícími nařízeními.

Na semináři budou přehledně shrnuty povinnosti v oblasti administrace a výkaznictví vedlejší, hospodářské, doplňkové a jiné činnosti. Budou vysvětleny i daňové dopady nesprávně vedené evidence výnosů a nákladů dle jednotlivých druhů činností včetně jejich nesprávného zatížení režijními náklady.

Komu je seminář určen

Seminář Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku) je určen ekonomům, hlavním účetním a dalším vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací zřízených ÚSC i státem, dále osobám provádějících kontroly hospodaření těchto organizací a v neposlední řadě i těm, kteří za zřizovatele rozhodují o obsahu zřizovacích listin p.o.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Platná legislativa: Zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony.
 • Vymezení hlavní činnosti.
 • Vymezení hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných.
 • Výklad hlavní činnosti, různé definice podnikatelské činnosti
 • Podnikatelská činnost ÚSC a p.o., rozpočty, závěrečný účet.
 • Vnitřní předpisy pro rozhodování o druzích činností a o způsobech jejích sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole
 • Příjmy rozpočtu obcí a krajů - i příjmy z hospodářských činností zřízených nebo založených obcí.
 • Zřizovací listiny příspěvkových organizací.
 • Rozdíly mezi státní příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací zřízenou ÚSC, finanční vztahy stanovené zřizovatelem, důsledky ztrátové doplňkové činnosti.
 • Poskytování dotací, příspěvků z rozpočtu SR nebo rozpočtů ÚSC – pouze na hlavní činnost. Výše příspěvku zřizovatele na provoz.
 • Zdroje úhrad odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále
 • Druh činnosti a rozpočty u p.o.
 • Zobrazení činností v účetních knihách p.o., náklady výnosy, evidence majetku (ve vztahu k nákladům a výnosům). Jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti.
 • Prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen.
 • Výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost).
 • Zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost. Příklady.
 • Daňová úspora – lze uplatnit bez ohledu na druh činnosti, avšak prokázat její použití pouze v případě nákladů na hlavní činnost - odlišné podmínky od 1.7.2017, avšak u úspor za minulá období nutno prokazovat do uplynutí lhůty tj. i do r. 2020 – příklady.
 • Zákon o silniční daní – povinnost pro veřejně prospěšné poplatníky v závislosti na posouzení činností z hlediska zákona o daních z příjmů – příklady.
 • Softwarové řešení. Výkazy zisku a ztráty – jaké nejčastější chyby.
 • Zákon o DPH – stejné posouzení jak hlavní tak doplňkové činnosti, podstatné, zda ekonomická činnost. Příklady.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
11.3.
2021
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.3.
2021
ON-LINE webinář Rok 2021 se zákonem o DPH • zásadní změny na příkladech a grafech
ANAG     1 810 Kč 
11.3.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.3.
2021
Zpracování daňového přiznání – řádek po řádku (on-line seminář)
VOX   Praha   590 Kč 
11.3.
2021
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
ON-LINE webinář Aktuality z účetnictví a daní příspěvkových organizací v roce 2021
ANAG     1 727 Kč 
12.3.
2021
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
12.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
12.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
13.3.
1.5.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
15.3.
2021
Novela zákona o DPH pro rok 2021 na praktických příkladech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 490 Kč 
15.3.
2021
ON-LINE webinář Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatelské subjekty včetně přípravy daňového přiznání a změn pro rok 2021
ANAG     1 645 Kč 
15.3.
2021
Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020 – pravidla + příklady + případová studie (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
15.3.
2021
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
15.3.
2021
Výklad účetnictví a příklady účetní II. (on-line seminář)
VOX   Praha   5 180 Kč 
15.3.
16.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 654 termínů