videoseminář Dovolená v hodinách • chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
3.12.
2020
On-line vysílání: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů
VOX   u vašeho počítače   1 590 Kč 
3.12.
2020
ON-LINE webinář Velká novela zákoníku práce • jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2021
ANAG     1 562 Kč 
3.12.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.12.
2020
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
4.12.
2020
ON-LINE webinář Novela zákoníku práce 2020
ANAG     1 562 Kč 
4.12.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
4.12.
2020
ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
4.12.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2021
STUDIO W     1 150 Kč s DPH
4.12.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2020
STUDIO W     1 150 Kč s DPH
4.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
5.12.
2020
16.1.
2021
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
7.12.
2020
ON-LINE webinář Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2021
ANAG     1 562 Kč 
7.12.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2021 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2020
STUDIO W     1 150 Kč s DPH
7.12.
2020
ON-LINE webinář Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění
ANAG     1 645 Kč 
8.12.
2020
ON-LINE webinář Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021
ANAG     1 562 Kč 
8.12.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
8.12.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2021
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
8.12.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2021
STUDIO W     1 150 Kč s DPH
8.12.
2020
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2021
STUDIO W     1 150 Kč s DPH
8.12.
2020
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 393 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní


Program semináře:


dovolená v hodinách • stanovení nároku na dovolenou

 • tzv. zálohová dovolená

 • podmínky vzniku nároku na dovolenou

 • krácení dovolené

 • čerpání dovolené

 • převod dovolené do dalšího roku

 • změna pracovního úvazku a nárok na dovolenou

 • změna rozvržení pracovní doby a dovolená


chyby ve mzdové účtárně a jejich opravy • opravy mzdových výpočtů • početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku • chyby v příplatkových mzdách • časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu • práce přesčas a kratší pracovní doba

 • odvod pojistného na zdravotní pojištění • časté chyby v odvodu na zdravotní pojištění • prokazování statusu „pojištěnec státu“ ….student, poživatel důchodu, atd. • opravy chybného odvodu na zdravotní pojištění a vratky pojistného

 • odvod pojistného na sociální zabezpečení • chyby v odvodu na sociální zabezpečení – přeplatek a nedoplatek • opravy chybného odvodu na sociální zabezpečení • sankce při nedoplatku pojistného • zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1

 • opravy zálohy daně a daně • opravy z titulu pochybení poplatníka • opravy z titulu pochybení plátce daně • prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně • sankce z titulu nedoplatku daní • titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.

 • srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance • přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení • součinnost vůči soudním exekutorům a insolvečním správcům

 • odpovědnost mzdové účetní


dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď