Online seminář: Ekonomické minimum pro statutární zástupce příspěvkových organizací

Online seminář: Ekonomické minimum pro statutární zástupce příspěvkových organizací Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/ekonomicke-minimum-pro-statutarni-zastupce-prispevkovych-organizaci
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.11.2021   
Cena bez DPH: 4 990 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/ekonomicke-minimum-pro-statutarni-zastupce-prispevkovych-organizaci
Cena s DPH: 6 038 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Hana Juráňová působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotká...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Ředitelé příspěvkových organizací, jejich zástupci a další vedoucí zaměstnanci, kteří se podílejí na řízení organizace, by se měli orientovat v základních ekonomických pojmech. Měli by rozumět výkazům, které prezentují výsledky hospodaření účetních jednotek, za které jsou odpovědni a které jsou výsledkem jejich činnosti.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními právními předpisy platnými pro vedení účetnictví jako podkladu pro sestavování účetních závěrek, pro plnění daňových povinností i pro doložení oprávněného čerpání dotací atd.
V právních předpisech jsou užívány pojmy, kterým je nutno rozumět, aby bylo možno správně plánovat, řídit a kontrolovat finanční i účetní operace příspěvkové organizace. Cílem semináře je vysvětlit, kde jsou uvedeny definice základních pojmů, uvést příklady jejich použití a seznámit se s nejčastějšími chybami, které v praxi vedou k riziku zjištění chybných postupů při kontrolách i k riziku následných sankcí.
Účastníci se na konkrétním příkladu účetních knih fiktivní p.o. seznámí s informacemi uvedenými v účetních knihách, s jejich vzájemnými souvislostmi, s interpretací vývoje zůstatků rozvážných i výsledkových účtů, s vazbou na schválené rozpočty a se zobrazením konečných účetních stavů v konkrétních výkazech účetní závěrky.

Komu je seminář určen

Seminář je určen jak vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací zřízených obcemi nebo kraji, tak příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu. Informace získané na semináři mohou být užitečné i pro zaměstnance zřizovatelů, kteří mají odpovědnost za řízení finančních vztahů mezi zřizovatelem a p.o., za návrhy metodických postupů pro p.o. i za plánování a provádění kontrol u p.o..

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

  • Stručné seznámení s významnými částmi platných předpisů pro vedení účetnictví vybraných účetních jednotek, pro povinné schvalovací procesy před uzavřením smluvních vztahů nebo odesíláním objednávek, pro hospodaření p.o. (malá i velká rozpočtová pravidla), pro rozpočty, jejich schvalování a zveřejňování, pro dotace ze státního rozpočtu i z rozpočtu obcí a krajů, pro daně (daň z příjmů, DPH, silniční daň).
  • Kdo je odpovědný za vedení účetnictví, kdo je odpovědný za obsahy uzavřených smluvních vztahů. Pojmy účetní doklad, daňový doklad, příjmy a výdaje, náklady a výnosy.
  • Vysvětlení co je účetní závěrka, jaký je její obsah, jak rozumět výkazům rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a příloha ve vzájemných souvislostech, jak probíhá sestavení a schválení účetní závěrky
  • Vysvětlení pojmů – provozní x investiční s vazbou na čerpání a tvorbu fondu investic (FRM), s vazbou na účel přijaté dotace
  • Vysvětlení základních účetních pojmů, kde je najdeme v účetních knihách a kam se zobrazí ve výkazech. Stálá aktiva, Oběžná aktiva, Vlastní zdroje, Závazky. Náklady, Výnosy, Vnitroorganizační účetnictví, Podrozvahové účty
  • Proces inventarizace – podmínka průkaznosti, stručné seznámení s předpisy, konkrétní příklad jednoho vstupního podkladu a navazujícího konečného dokumentu splňujícího povinný formát.
  • Povinné zveřejnění závěrky.
  • Všechny účetní pojmy a jejich vzájemné vztahy budou vysvětlovány na příkladu účetní knihy a sestavených výkazech fiktivní p.o., které budou mít účastníci semináře k dispozici.

 

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Mzdový specialista II (pokročilý)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
23.9.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
23.9.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.9.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
23.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
23.9.
23.12.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
23.9.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
23.9.
2021
Zákon o svobodném přístupu k informacím od A do Z pro začínající úředníky
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
23.9.
2021
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021 – prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
Liniový zákon - speciální úprava pro urychlení výstavby určitých staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
24.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   10 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
25.9.
20.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 444 termínů