Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.11.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.11.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Z obsahu semináře:
• Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.)
• Překážky na místních a účelových komunikacích (hromady materiálů, jámy, přírodní překážky, stavby, vraky).
• Ničení a znečišťování místních a účelových komunikací.
• Údržba místních a účelových komunikací (Kam až sahá povinnost údržby veřejných cest? Odpovědnost vlastníka cesty za škodu vůči uživatelům a vlastníkům sousedních nemovitostí. Styk veřejných cest s železničními dráhami a vodními toky.)
• Veřejné cesty s omezeným režimem užívání. (Uzavřené prostory a objekty. Lesní cesty. Ochranná pásma vodního zdroje. Omezení přístupu ve správním řízení. Umisťování dopravních značek.)